« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - stavební záměr "etapa B - nástavba 7. NP ve střední a zadní části a stavební úpravy 6. a 7. NP, Vodičkova Praha 1, Nové Město č.p. 709, Vodičkova 33" STR-76376/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stavební záměr "etapa B - nástavba 7. NP ve střední a zadní části a stavební úpravy 6. a 7. NP, Vodičkova Praha 1, Nové Město č.p. 709, Vodičkova 33" STR-76376/2021
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/11 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- JUDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 25595/2021 Počet listů/příloh: 6/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 788823/2020/STR 8.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které podala
<br> PALÁC MYŠÁK a.s <.>,IČO 07629214,Vodičkova 710/31,110 00 Praha 1-Nové Město <,>
<br> kterou zastupuje Mgr.XXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Dušní XXX/XX,XXX XX Praha 1-Staré
<br> Město,(dále jen "odvolatel")
<br> proti rozhodnutí,které vydal k žádosti CIB VODIČKOVA CENTRE s.r.o <.>,IČO 27244440 <,>
<br> Jeruzalémská 1321/2,Praha 1,kterou zastupuje XXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Kouřimská
<br> XXXX/XX,XXX 00 Praha 3-Vinohrady,Úřad městské části Praha 1,stavební úřad (dále jen
<br> "stavební úřad") pod č.j.UMCP1 095585/2020,spis.zn.S UMCP1/588477/2019/VÝS-Še-
<br> 2/709 ze dne 2.3.2020 a kterým byl schválen stavební záměr stavby nazvané
<br> „etapa B - nástavba 7.NP ve střední a zadní části a stavební úpravy 6.a 7.NP,Vodičkova
<br> Praha 1,Nové Město č.p.709,Vodičkova 33“
<br>
<br> na pozemku parc.č.631 v katastrálním území Nové Město <,>
<br> rozhodl podle § 90 odst.1 písm.c) ve spojení s ust.§ 90 odst.5 správního řádu takto:
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení právní
<br> *MHMPXPFBJTW0*
*MHMPXPFBJTW0*
<br>
<br> 2/ 11 Č.j.MHMP 25595/2021
<br> Rozhodnutí stavebního úřadu se
<br> m ě n í
<br> tak,že se b...

Načteno

edesky.cz/d/4406374

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz