« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Prodej části pozemků parc. č. 255/1, parc. č. 4610 a parc. č. 4611 o celkové výměře cca 1370 m2 v k. ú. Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodej části pozemků parc. č. 255/1, parc. č. 4610 a parc. č. 4611 o celkové výměře cca 1370 m2 v k. ú. Slavičín
Město Slavičín v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích zveřejňuje záměr na prodej hmotné nemovité věci z majetku města Slavičín
<br> Předmět: Prodej části pozemků parc.č.255/1,parc.č.4610 a parc.č.4611 o celkové výměře cca 1370 m2 v katastrálním území Slavičín <.>
<br> Usnesení: Rada města Slavičín č.79/0890/20
<br> Podmínky vyhlášeného záměru na základě usnesení RMS č.79 ze dne 16.12.2020,č.79/0890/20
<br> kupující se pod sankcí smluvní pokuty zaváže,že na prodávaných pozemcích postaví bytový dům 0 nejvýše 2 nadzemních podlažích,1 podzemním podlaží a 1 podlaží umístěném v obytném podkroví,že tvarové a barevné řešení střešní části stavby bude přizpůsobeno okolní zástavbě,a že v bytovém domě vymezí:
<br> a) nejméně 12 jednotek — bytů do 100 m2 obytně plochy,které budou umístěny v především v 1.a ve 2.nadzemním podlaží <,>
<br> b) nejméně 1 jednotku — nebytový prostor s minimální podlahovou plochou 25 m2,který bude umístěn v 1.podzemním podlaží (míněno na úrovni terénu),a zároveň který bude přístupný z uliční části a který bude využitelný pro obchod a služby <,>
<br> 0) 1 parkovací stání na každou účelovou jednotku (tedy byt nebo nebytový prostor) vymezenou v bytovém domě,která budou umístěna v podzemním podlaží z celkového počtu 1,25 parkovacích stání na účelovou jednotku umístěných na daném pozemku (tzn <.>,že pokud bude dům obsahovat 12 bytů + 1 komerční prostor,musí být 12+1 stání v podzemí a na pozemku celkem min.13x1,25 : 16,25 — po zaokrouhlení 17 stání,z toho vyplývá,že 4 parkovací stání je možné umístit na venkovní zpevněnou plochu + 13 je nutné mít v podzemí) <.>
<br> 2.kupující se pod sankcí smluvní pokuty zaváže,že :
<br> a) ve lhůtě do 30.8.2022 získá pravomocné stavební povolení na stavbu bytového domu,b) ve lhůtě do 31.2.2023 dokončí hrubou stavbu bytového domu,tj.dokončí všechny nosné i nenosné svislé konstrukce,vodorovné nosné konstrukce a střešní plášť <,>
<br> 3.kupní XXXX XXXX činit nejméně X.XXX,-- Kč/mX prodávanýc...

Načteno

edesky.cz/d/4406313

Meta

Stavební informace   Stavby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz