« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - Přechodná úprava provozu, Šmeralova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sken.pdf
Zil-
<br> OF'DZ "ZL 'CL
<br> i;
<br> HIV.-:g— l._ŠČWZ'U
<br>.<.>.r nazg; n:) Š.<.> Ě " Š'; m.!
<br>.“.-—— '.'.' -':_ _,' ' š'-
<br> 1.13
<br> uším
<br> DS
<br> SUWIQQISGÚ
<br> !
<br> “**-.<.> bg zmtdew - (Bmw) mm
<br> Lt „.;
<br> ?D'Aéšďw'
<br> „'
2398.doc
Městský úřad Lysá nad Labem
<br> Odbor dopravy
<br> Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem
<br>
<br>
<br> Č.j.:
MULNL-OD/2398/2021/Uh/2
<br>
Vyřizuje:
XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Telefon:
XXX XXX XXX
<br>
E-mail:
katerina.uhrova@mestolysa.cz
<br>
Datum:
13.01.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností,odbor dopravy jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne 13.01.2021,který podala právnická osoba Brutra Materieel,s.r.o <.>,IČ 03857786,se sídlem Borovnická 836/28,197 00 Praha 9 – Kbely,s provozovnou Československé armády 543,289 22 Lysá nad Labem,a po předchozím písemném souhlasném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,územní odbor Nymburk – dopravní inspektorát,ze dne 12.01.2021,č.j.KRPS-311678-1/ČJ-2020-010806-ZU,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu dopravního značení na místních komunikacích ulic Šmeralova a Třebízského v obci Lysá nad Labem z důvodu zajištění zásobování provozovny <.>
Při realizaci uvedené stavby bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení:
<br> dle platného schématu DIO <.>
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.Městský úřad Lysá nad Labem,odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit,jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zájem.Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek,za...

Načteno

edesky.cz/d/4406301

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz