« Najít podobné dokumenty

Město Žďár nad Sázavou - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Herálec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žďár nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obec Herálec
A“ Miss-rex? (Benn ŽňÁR NAD SÁZAVOU
<br> | jl Oceon swvírzni A ':ZFMNll-IO PLANovnNi zelím NAD SÁZAVOU ŽIŽKOVA 22771 501 01 Žena NAD SAzavou
<br> č.1: SÚ/740l20lee-6-lnfo Žďár nad Sázavou,dne: 13.1.2021 Spis.zn.: SÚ1740/201Kle
<br> JID: 2141/2021/MUZR
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXXX
<br> E-maii: Jitka.Klementova©zdarns.cz
<br> Telefon: 586 688 161
<br> OZNÁMENÍ
<br> o UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> Žadatel,kterým je: Mg.-ert Herálec (IČO — 00204306),Český Herálec 80,592 01 Herálec
<br> podal dne 113_2020 souladu s ustanovením 5 78a odst.8 a 5 116 odst.6 stavebního zákona návrh na uzavřeni dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Místní komunikace,včetně terénních úprav - "Úprava veřejného prostranství - obec Herálec" na pozemcích pozemkové parcely parcelní čísla 7512 (zahrada),81126 (zahrada),8113? (zahrada),8117 (ostatniplocha),1048/7 (ostatní plocha),1050/1 (trvalý travní porost),105111 (zahrada),1121 (ostatní plocha),1127 (ostatní plocha) a 1128 (ostatní plocha),která podle ustanovení 5783 odst.1 stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí a podle ustanovení g 116 odst.1 stavebního zakona nahrazuje stavební povolení <.>
<br> Městský „mu Žďár nad Sázavou,odbor stavební a územního plánování,jako stavební úi'act příslušný dleš 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako speciální stavební úřad ve smyslu (=; 15 odst.1 pism.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zakon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),příslušný dle © 40 odst.4 písm.a) zakona 013/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "silniční zalron') v souladu s ustanovením Š 78a odst.5 stavebního zákona <,>
<br> oznamuje
<br> uzavření dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Místn_í__j=jggl|_.i_r_1_ikace,výsměujgrýgnjch úpravn; "Úprava veřein...

Načteno

edesky.cz/d/4406264

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žďár nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz