« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - 55. schůze

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

55. schůze
1
<br> U S N E S E N Í
<br>
z 55.schůze rady města Žacléř konané dne 28.prosince 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Program:
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2.Městská policie <.>
3.Eko Delta <.>
4.Žádost o snížení nájemného v tělocvičně ZŠ <.>
5.Rozpočtové opatření č.4/2020 <.>
6.Návrh na změnu hranice katastru města Žacléř <.>
7.Návrh na změnu hranice katastru města Žacléř <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
<br> 2020/55/1130
<br> Rada města schvaluje program 55.jednání rady města <.>
<br> Zajistí: starosta Termín: 28.12.2020
<br>
<br>
<br> 2.Městská policie <.>
<br> 2020/55/1131
<br> Rada města bere na vědomí informace o činnosti Městské policie Trutnov na území města
<br> Žacléř za období 7.12.2020 – 13.12.2020 <.>
<br> Zajistí: starosta Termín: 28.12.2020
<br>
<br>
<br> 3.Eko Delta <.>
<br> 2020/55/1132
<br> Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1/2021 ke smlouvě č.21/11/D mezi městem Žacléř
<br> a firmou Eko Delta s.r.o.Česká Skalice,ul.Zelená 855,IČO 47450665 týkající se pronájmu 3
<br> ks ekologických toalet.Rada města pověřuje místostarostu podpisem dodatku <.>
<br> Zajistí: místostarosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 2020/55/1133
<br> Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1/2021 ke smlouvě č.713/12/D mezi městem Žacléř
<br> a firmou Ekodelta s.r.o.Česká Skalice,ul.Zelená 855,IČO 47450665 týkající se pronájmu
<br> ekologické toalety.Rada města pověřuje místostarostu podpisem dodatku <.>
<br> Zajistí: místostarosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br> 2020/55/1134
<br> Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1/2021 ke smlouvě č.127/18/D mezi městem Žacléř
<br> a firmou Ekodelta s.r.o.Česká Skalice,ul.Zelená 855,IČO 47450665 týkající se pronájmu
<br> ekologické toalety.Rada města pověřuje místostarostu podpisem dodatku <.>
<br> Zajistí: místostarosta Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
<br> 4.Žádost o snížení nájemného v tělocvičně ZŠ <.>
<br> 2020/55/1135
<br> Rada města schv...

Načteno

edesky.cz/d/4406139

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz