« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - 54. schůze

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

54. schůze
1
<br> U S N E S E N Í
<br>
z 54.schůze rady města Žacléř konané dne 14.prosince 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Program:
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2.Žádost o opravu mostku v Prkenném Dole <.>
3.Nabídka údržby městské zeleně na rok 2021 <.>
4.Žádost o finanční dar <.>
5.Žádost o povolení sjezdu na pozemek <.>
6.Rezignace členky komise pro životní prostředí <.>
7.Žádost o povolení sjezdu na pozemek <.>
8.Záměr prodeje pozemku č.646/1 v k.ú.Bobr <.>
9.Záměr prodeje části pozemku č.333/3 v k.ú.Prkenný Důl <.>
10.Záměr pachtu pozemků <.>
11.Ukončení pachtu dohodou <.>
12.Žádost o pronájem zahrady <.>
13.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č.IV-
<br> 12-2021614/SoSB VB/2 <.>
<br> 14.Žádost o povolení přístavby <.>
15.Stanovení výše odměn ředitelům příspěvkových organizací města <.>
16.Uznání dluhu <.>
17.Prodej majetku města <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2020/54/1112
<br> Rada města schvaluje program 54.jednání rady města <.>
Zajistí: starosta Termín: 14.12.2020
<br>
<br>
2.Žádost o opravu mostku v Prkenném Dole <.>
2020/54/1113
<br> Rada města bere na vědomí žádost pana o opravu mostku v Prkenném Dole <.>
Rada města ukládá starostovi,aby s mostním technikem zkonzultoval statické posouzení
mostku s technickým řešením pro průjezd vozidel s hmotností do 3,5 tuny <.>
Zajistí: starosta Termín: 31.3.2021
<br>
<br>
3.Nabídka údržby městské zeleně na rok 2021 <.>
2020/54/1114
<br> Rada města bere na vědomí nabídku paní na údržbu a péči o městskou
zeleň na rok 2021 <.>
Zajistí: starosta Termín: 31.1.2021
<br>
<br>
4.Žádost o finanční dar <.>
2020/54/1115
<br> Rada města schvaluje finanční dar ve výši 5000 Kč pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem <,>
ul.Palackého 99,IČO 43464637.Dar bude poskytnut až po schválení rozpočtu města na rok
2021 zastupitelstvem města.Rada města pověřuje star...

Načteno

edesky.cz/d/4406138

Meta

Prodej   Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz