« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - 53. schůze

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

53. schůze
1
<br> U S N E S E N Í
<br>
z 53.schůze rady města Žacléř konané dne 30.listopadu 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Program:
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2.Výroční zpráva Základní školy Žacléř <.>
3.Žádost o pronájem sloupu veřejného osvětlení <.>
4.Smlouva o výpůjčce č.7/2020 <.>
5.Rozhodnutí o schválení projektu k dotaci <.>
6.Žádost o kompenzaci vybavení nájemního bytu <.>
7.Žádost o finanční příspěvek <.>
8.Žádost o byt <.>
9.Pronájem střechy pro fotovoltaickou elektrárnu <.>
10.Odběrné místo pro pneumatiky a autobaterie <.>
11.Byty <.>
12.Prodej budovy a pozemků v k.ú.Žacléř <.>
13.Pronájem pozemku č.k.ú.Žacléř <.>
14.Zápis komise pro životní prostředí č.08/2020 <.>
15.Byty do výběrového řízení <.>
16.Návrh rozpočtu organizační složky města Žacléř <.>
17.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř <.>
18.Návrh rozpočtu organizační složky města Žacléř <.>
19.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř <.>
20.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Žacléř <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2020/53/1090
<br> Rada města schvaluje program 53.jednání rady města <.>
Zajistí: starosta Termín: 30.11.2020
<br>
<br>
2.Výroční zpráva Základní školy Žacléř <.>
2020/53/1091
<br> Rada města bere na vědomí výroční zprávu za rok 2020 příspěvkové organizace města Základní
škola Žacléř <.>
Zajistí: starosta Termín: 30.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 3.Žádost o pronájem sloupu veřejného osvětlení <.>
2020/53/1092
<br> Rada města schvaluje pronájem 1 ks sloupu veřejného osvětlení v ul.J.A.Komenského,a to u
č.p.20 v k.ú.Žacléř firmě ELTODO,a.s <.>,IČO 45274517,k umístění reklamní tabule České
spořitelny a.s.na dobu neurčitou za roční nájemné 1.000 Kč + platná sazba DPH <.>
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 31.12.2020
<br>
<br>
4.Smlouva o výpůjčce č.7/2020 <.>
2020/53/1093
<br> Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce č.7/2020 mezi městem Žacléř a paní
<,> Vrchová,Bernartice.Rada města pověřuje starostu pod...

Načteno

edesky.cz/d/4406137

Meta

Prodej   Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz