« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník / právnička v odboru školství, mládeže a sportu - na dobu určitou PER-76330/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

právník / právnička v odboru školství, mládeže a sportu - na dobu určitou PER-76330/2021
OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
obsazuje pracovní místo
<br>
<br> právník / právnička
v odboru školství,mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2395)
<br>
<br> Pracovní poměr úředníka / úřednice bude sjednán na dobu určitou,po dobu rodičovské dovolené <.>
<br> Místo výkonu práce Praha,v platové třídě1) 11
<br> Plný pracovní úvazek.Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Pracovní pozice je vhodná také pro absolventa / absolventku <.>
<br> Stručná náplň práce
<br> Výkon právních činností v rámci odboru včetně zastupování v soudních sporech,zejména <.>
<br>  zajišťování obnovy správního řízení,nového rozhodování a přezkumného řízení <,>
<br>  řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právního vztahu v mezích
věcné a místní příslušnosti správního orgánu <,>
<br>  vedení přestupkových řízení <,>
<br>  zajišťování procesní stránky vyřizování závažných a opakovaných stížností a petic <,>
<br>  spolupráce při připomínkování právních předpisů
<br>  zpracovávání koncepčních podkladů pro jednání orgánů HMP,včetně návrhů smluv <,>
<br>  právní poradenství pro potřeby odboru <.>
Vyřizování žádostí podaných dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <.>
<br> Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů v působnosti odboru <.>
<br> Spolupráce při přípravě,zadávání a kontrole veřejných zakázek <.>
<br> Podíl na kontrolní činnosti odboru <.>
<br>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
<br> územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
<br> c) plná svéprávnost
d) bezúhonnost2) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PR...

Načteno

edesky.cz/d/4405268

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz