« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista / specialistka projektů EU a grantové podpory v odboru kultury a cestovního ruchu PER-76360/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

specialista / specialistka projektů EU a grantové podpory v odboru kultury a cestovního ruchu PER-76360/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 12.ledna 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> specialista / specialistka projektů EU a grantové podpory
<br> v odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2991)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: specialista / specialistka projektů EU a grantové podpory,s místem
<br> výkonu práce Praha,v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
<br> Plný pracovní úvazek.Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory se zaměřením na dotační a grantové
<br> programy <.>
<br> Koordinace,řízení a řešení procesu realizace konkrétních projektů financovaných z fondů EU <,>
<br> Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) a dalších finančních mechanismů,od jeho
<br> předložení až po jeho věcné a formální ukončení dle podmínek příslušných fondů <.>
<br> Zajišťování vztahů s mezinárodní organizací Eurocities v oblasti kultury a cestovního ruchu
<br> a zabezpečování přenosu informací uvnitř MHMP.Účast na zasedáních Eurocities <.>
<br> Provádění finančních kontrol ve veřejné správě v rozsahu své pracovní činnosti podle zákona č <.>
<br> 320/2001 Sb <.>
<br> Spolupráce na koncepčních,prezentačních a propagačních činnostech týkajících se projektů v
<br> oblasti kultury <.>
<br> Zajišťování agendy správy dotací nezávislých kulturních aktivit a jiných účelově vázaných
<br> prostředků (grantový systém v oblasti kultury a umění) <.>
<br> Spolupráce při uzavírání grantových smluv <.>
<br> Systematické soustřeďování a zpracování informací z oblasti kultury na území...

Načteno

edesky.cz/d/4405232

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz