« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - REVITALIZACE JIRÁSKOVÝCH SADŮ V ČESKÉM BRODĚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PROGNÓZA VÝVOJE POČETNÍHO STAVU A POHLAVNÍ A VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATELSTVA SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ČESKÝ BROD NA OBDOBÍ 2018–2050 (východiska, předpoklady a základní výsledky prognózy)
RNDr.XXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> RNDr.XXXXX XXXXXX,CSc <.>
<br> RNDr.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Praha,září 2018
<br>
<br> PROGNÓZA VÝVOJE POČETNÍHO STAVU
<br> A POHLAVNÍ A VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATELSTVA
<br> SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ČESKÝ BROD
<br> NA OBDOBÍ 2018–2050
<br> Východiska,předpoklady a základní výsledky prognózy
<br>
<br> B.Burcin – T.Kučera – L.Šídlo:
Prognóza vývoje početního stavu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva SO ORP Český Brod na období 2018–2050
<br>
<br> 1
<br> OBSAH
<br>
<br>
<br> Úvodem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
<br> Aktuální rámce populačního vývoje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> Vstupní metodické a terminologické poznámky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> Vymezení sledované populace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8
<br> Vstupní demografická informace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
<br> Obecné podmínky a předpoklady analýzy a prognózy vývoje obyvatelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.10
<br> Základní výsledky prognózy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 11
<br...
PROGNÓZA VÝVOJE POČETNÍHO STAVU A POHLAVNÍ A VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATELSTVA MĚSTA ČESKÝ BROD NA OBDOBÍ 2018–2050 (východiska, předpoklady a základní výsledky prognózy)
RNDr.XXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> RNDr.XXXXX XXXXXX,CSc <.>
<br> RNDr.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Praha,září 2018
<br>
<br> PROGNÓZA VÝVOJE POČETNÍHO STAVU
<br> A POHLAVNÍ A VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATELSTVA
<br> MĚSTA ČESKÝ BROD NA OBDOBÍ 2018–2050
<br> Východiska,předpoklady a základní výsledky prognózy
<br>
<br> B.Burcin – T.Kučera – L.Šídlo:
Prognóza vývoje početního stavu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva města Český Brod na období 2018–2050
<br>
<br> 1
<br> OBSAH
<br>
<br>
<br> Úvodem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
<br> Aktuální rámce populačního vývoje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> Vstupní metodické a terminologické poznámky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> Vymezení sledované populace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8
<br> Vstupní demografická informace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
<br> Obecné podmínky a předpoklady analýzy a prognózy vývoje obyvatelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.10
<br> Základní výsledky prognózy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 11
<br> Vývoj celkového poč...
ANALÝZA MOŽNOSTÍ PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY MĚSTA ČESKÝ BROD
ČESKÝ BROD
<br>
<br>
<br>
<br> ANALÝZA MOŽNOSTÍ PROVOZOVÁNÍ
VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY
<br> MĚSTA ČESKÝ BROD
<br>
Objednatel: Město Český Brod
Sídlo: náměstí Husovo 70,282 01 Český Brod
<br> Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s <.>
Sídlo: Nábřežní 90/4,150 56 Praha 5 - Smíchov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Analýza možností provozování vodohospodářské infrastruktury města Český Brod
<br>
květen 2018 1
<br>
<br>
Objednatel - vlastník VHI:
<br>
Název: Město Český Brod
<br> Sídlo: náměstí Husovo 70 <,>
<br> 282 01 Český Brod
<br> Zastoupené: Bc.Jakubem Nekolným,starostou města
<br> IČ: 00235334
<br> DIČ: CZ00235334
<br> Kontaktní osoba
<br> ve věcech technických: Mgr.XXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí odboru rozvoje
<br> Telefon: +XXX XXX 612 158
<br> E-mail: dockalova@cesbrod.cz
<br>
<br> Konzultant - zpracovatel Analýzy:
<br>
Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s <.>
<br> Sídlo: Nábřežní 90/4,150 56 Praha 5 - Smíchov
<br> Statutární zástupce: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,místopředseda představenstva
<br> Ing.XXXX XXXXX,člen představenstva
<br> IČ: XXXXXXXX
<br> DIČ: CZ47116901
<br> Odpovědný technický
<br> zástupce: Ing.XXXXX XXXXXX,zástupce ředitele divize XX
<br> Telefon: +XXX XXX 110 332,605 294 528
<br> E-mail: drbola@vrv.cz
<br>
<br>
<br> V Praze dne 31.5.2018
<br>
<br>
<br>
<br> Analýza možností provozování vodohospodářské infrastruktury města Český Brod
<br>
květen 2018 2
<br>
<br>
<br> OBSAH:
<br> 1.ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 2.ANALÝZA MOŽNOSTÍ PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY MĚSTA Český
<br> brod 4
<br> 2.1.Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
STRATEGIE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ČESKÝ BROD V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVY
Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001).Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství,sociálních služeb,odpadového hospodářství a dopravy Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna- nost a státního rozpočtu ČR.2 3 1.Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 1.1.Základní informace o strategii.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 1.2.Stručná informace o městech a obcích správního obvodu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 1.3.Kontext vzniku a existence strategie.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9 1.4.Účel strategie.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9 1.5.Uživatelé strategie – komu strategie slouží.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9 1.6.Vybrané relevantní významné strategické dokumenty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9 2.Základní charakteristika ...
KONCEPCE ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE 2015 - 2020
MĚSTO ČESKÝ BROD
<br> KONCEPCE ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
2015 - 2020
<br> Motto: SPOLEČNĚ K BEZPEČNÉMU MĚSTU
<br> Schválena zastupitelstvem města Český Brod dne 30.9.2015 usnesením č.78/2015
<br>
<br>
<br> Městská policie Český Brod
<br> náměstí XXXXXXX z Pardubic XX Tel.XXX XXX XXX
XXX 01 | Český Brod www.cesbrod.cz
IČ 00235334 | DIČ CZ00235334 cesbrod@cesbrod.cz
<br>
<br>
<br>
2
Koncepce činnosti Městské policie Český XXXX do roku XXXX - ÚVOD
<br> Obsah
I.ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> I.A SLOVO STAROSTY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
I.B POSTUP ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
I.C ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MĚSTSKÉ POLICIE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> II.VÝCHODISKA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> II.A ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
LOKÁLNÍ STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP ČESKÝ BROD DO ROKU 2025
1
<br> Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v SO ORP Český XXXX do roku XXXX - ÚVOD
<br> LOKÁLNÍ STRATEGIE ROZVOJE
<br> ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
<br> VE SPRÁVNÍM OBVODU
<br> ORP ČESKÝ BROD
<br> DO ROKU 2025
<br> Přijatá dne 11.listopadu /2015
<br> Zastupitelstvem Města Český Brod
<br>
<br>
<br>
2
<br> Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v SO ORP Český XXXX do roku XXXX - ÚVOD
<br> Obsah
<br> I.ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> I.A ÚČEL STRATEGIE A POSTUP JEJÍHO ZPRACOVÁNÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> II.VÝCHODISKA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> II.A ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
II.B KONCEPČNÍ A PODKLADOVÉ DOKUMENTY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> III.ANALYTICKÁ ČÁST.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015
Obsah
<br> A.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
<br> 1.Popis projektu
<br> 2.Národní sít'zdravých měst ČR
<br> 3.Organizační a administrativní zajištění projektu
<br> 4.Poslání projektu Český Brod - Zdravé město a MA21
<br> 5.Přínos členství v Národní síti Zdravých měst České republiky
<br> 6.Komunitní kampaně a další aktivity v rámci projektu ZM a MA21
<br> 6.1.Plánování s veřejností
<br> 6.1.1.Nový web města
<br> 6.1.2.Setkání vedení města s veřejnosti na téma„Kola a stromy"
<br> 6.1.3.Veřejné projednání na téma „Záchrana hradeb"
<br> 6.1.4.Veřejné projednání na téma„ Železniční uzel Český Brod"
<br> 6.1.5.Fórum města Český Brod
<br> 6.1.6.Názorový průzkum občanů města
<br> 6.2.Zprávy k MA21 v médiích
<br> 6.3.Spolupráce veřejné správy,NNO a podnikatelů
<br> 6.3.1.Den dětí
<br> 6.3.2.Dopravní hřiště
<br> 6.3.3.Trhni si nohama po českobrodsku
<br> 6.3.4.Dětský branný den 2014
<br> 6.4.Osvětové kampaně k UR
<br> 6.4.1.Dny zdraví v Českém Brodě 2014
<br> 7.Úspěchy a ocenění Města Český Brod v roce 2014
<br> Stavební úpravy v okolí nádraží a rekonstrukce ulic V Chobotě a Jatecká byly nominovány
<br> v kategorii dopravní stavby a školní poradenské centrum čp.12 nám.XXXXXXX z Pardubic v kategorii pozemní stavby soutěže Stavby roku XXXX Kolínska <.>
<br> 8.Propagace a medializace projektu za rok 2014
<br> htt : www.cesbrod.cz
<br> http://www.cesbrod.cz/infocentrum/
<br> 9.Hospodaření Zdravého města a místní Agendy 21 v roce 2014
<br> B.ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2015
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2016
Obsah
<br> A.VÝROČNÍZPRÁVA 2015
<br> 1.Popis projektu
<br> mf5lní Agenda 21
<br> 2.Národní sít'zdravých měst ČR
<br> 3.Organizační a administrativní zajištění projektu
<br> 4.Poslání projektu Český Brod — Zdravé město a MA21
<br> 5.Přínos členství v Národní síti Zdravých měst České republiky
<br> 6.Komunitní kampaně a další aktivity v rámci projektu ZM a MA21
<br> 6.1.Plánování s veřejností
<br> 6.1.1.Budoucí podoba hřbitova
<br> 6.1.2.Budoucí využití areálu nemocnice
<br> 6.1.3.Fórum města Český Brod
<br> 6.2.Komunitní plán sociálních služeb
<br> 6.3.Osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji
<br> 6.3.1.Den Země - Ukliďme Pošembeří!
<br> Ve dnech 18.března až 15.dubna 2015 proběhla na území regionu Pošembeří osvětová kampaň s názvem Ukliďme Pošembeří! Český Brod ležící na tomto území se také zapojil do uvedené kampaně v rámci svých aktivit projektu Zdravé město a MA 21 a to s překvapujícími výsledky.V našem katastru uklízelo 7 škol a dalších 11 subjektů.Lví podíl na úspěchu akce měly technické služby,které pomáhaly
<br> se svozem odpadu.Statistka úklidu v celém regionu Pošembeří přinesla tato čísla: letos se zapojilo o 300 lidí více než vloni a to znamená,že přes 1 100 dobrovolníků zbavilo přírodu a veřejná prostranství téměř 80,5 tun směsného odpadu,necelých 3 tun plastů,1 tuny papíru,1 tuny skla a přes 300 kusů nasbíraných pneumatik.Do dobrovolnické akce se zapojilo celkem 62 subjektů a uklízelo se v katastru 20 obcí <.>
<br> 6.3.2.Evropský týden mobility - Dětský den bez aut
<br> 6.4.Spolupráce veřejné správy,NNO a podnikatelů
<br> 6.4.1.Koloběžkování
<br> 6.4.2.Den otevřených dveří nového sběrného XXXXX v Liblicích
<br> X.X.X.Den dětí
<br> 6.4.4.Drakiáda
<br> 7.Strategické plánování
<br> 7.1.1.Strategický plán
<br> 7.1.2.Akční plán na rok 2015 - 2016
<br> 8.Propagace a medializace projektu za rok 2015
<br> 9.Hospodaření Zdravého města a místní Agendy 21 v roce 2015
<br> 9.1.1.Granty zdravého města
<br> Program č.1 — Zabezpečení pravidelné činnosti NNO
<br> Prog...
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2017
Obsah
<br> A.VÝROČNÍZPRÁVA 2016
<br> 1.POPIS PROJEKTU
<br> rnl'5tni' Agenda 21
<br> z.NÁRODNÍ síř ZDRA VÝCH MĚST ČR
<br> 'I—T ÍIÍIIE 1.1.35 ".1Il-ÍH'I' ||.IÍFIiili'l-Í HIĚIŽIIIÍŽI'É'H' Emmi: |i:|-:1=-['|u.1m=
<br> 3.ORGANIZA ČNÍ A ADMINISTRA TIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
<br> 4.POSLÁNÍ PROJEKTU ČESKÝ BROD - ZDRA vÉ MĚSTO A MA21
<br> 5.PŘÍNOS ČLENSTVÍ v NÁRODNÍ SÍTI ZDRA VÝCH MĚST čESKĚ REPUBLIKY
<br> 6.KOMUNITNÍ KAMPANĚ A DALŠÍ A KTlVlTY v RÁMCI PROJEKTU ZM A MA21
<br> 6.1.Plánování S veřejností
<br> 6.1.1.Využití kostela Sv.Havla ve Štolmíři
<br> 6.1.2.Odbahnění a revitalizace návesního rybníka ve Štolmíři
<br> 6.1.3.Zpracování variant úpravy zeleně na místním hřbitově
<br> 6.1.4.Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras města český brod
<br> 6.1.5.Opakované veřejné projednání Územního plánu
<br> 6.1.6.Fórum města Český Brod
<br> 6.2.Komunitní plán sociálních služeb
<br> 6.3.Veřejný názorový průzkum
<br> 6.4.Osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji
<br> 6.4.1.Den Země - Uklid'me Pošembeří!
<br> 6.4.2.Město v pohybu
<br> 6.4.3.Den Bez tabáku
<br> 6.4.4.Národní dny bez úrazu
<br> 6.4.5.Evropský týden udržitelného rozvoje
<br> 6.4.6.Týden mobility
<br> 6.4.7.Dny zdraví
<br> 6.5.Spolupráce veřejné Správy,NNO a podnikatelů
<br> 6.6.Vzdělávací akce
<br> 6.6.1.Den otevřených dveří na ČOV Liblice
<br> 6.6.2.Seminář udržitelný rozvoj zeleně v obcích a ve městech
<br> 6.6.3.Kurz První pomoc u dětí
<br> 6.6.4.XXX v lese
<br> X.X.X.Ozvěny festivalu - na obranu jídla
<br> 6.6.6.Ozvěny festivalu - na obranu jídla
<br> 6.6.7.Senior a bezpečná komunikace
<br> 7.Strategické plánování
<br> 7.1.1.Strategický plán
<br> 7.1.2.Územní plán
<br> 7.1.3.Akční plán na rok 2016 - 2017
<br> 8.Propagace a medializace aktivit MA21 za rok 2016
<br> P—.“m_ | wir-ů mmvmm '
<br> EEIEIEIE
<br> 9.Hospodaření Zdravého města a MA21 v roce 2016
<br> 9.1.1.Podpora spolkové činnosti
<br> 9.1.2.Rozpočet zdravého města
<br> 20 975.00 60 386.00 54 229.90 52 220.00 55 668.75 52 828.21 18 550.00 22 550.00...
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2018
1-
<br>
<br>
<br>
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
<br>
a
<br>
ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2018
<br>
<br> ČESKÝ BROD – ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2-
<br> Obsah
<br> A.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> 1.POPIS PROJEKTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
2.NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
3.ORGANIZAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
4.POSLÁNÍ PROJEKTU ČESKÝ BROD – ZDRAVÉ MĚSTO A MA21.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
5.PŘÍNOS ČLENSTVÍ V NÁRODNÍ SÍTI ZDRAVÝCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
6.KOMUNITNÍ KAMPANĚ A DALŠÍ AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU ZM A MA21.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
6.1.Plánování s veřejností.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
6.1.1.Optimalizace dopravy v našem městě.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2019
1-
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZDRAVÉHO MĚSTA ČESKÝ BROD
<br> A MÍSTNÍ AGENDY 21
ZA ROK 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2-
<br> OBSAH
<br>
1 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
1.1.Dílčí cíle projektu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
1.2.Zhodnocení nových cílů projektu v roce 2018.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
1.3.Organizační a administrativní zajištění projektu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 2 AKTIVITY PROJEKTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
2.1 PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 2.1.1 Kulatý stůl - průběh realizace stavby - opravy komunikace II/245.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 2.1.2 Kulatý stůl - setkání lokálních podnikatelů a všech zájemců o projekt Silicon Úvaly.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> 2.1.3 Veřejné setkání „ využití bývalého areálu ZZN Po...
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2020
1-
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZDRAVÉHO MĚSTA ČESKÝ BROD
<br> A MÍSTNÍ AGENDY 21
ZA ROK 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2-
<br> OBSAH
<br>
1 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
1.1.Dílčí cíle projektu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
1.2.Zhodnocení nových cílů projektu v roce 2019.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
1.3.Organizační a administrativní zajištění projektu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 2 AKTIVITY PROJEKTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
2.1 PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 2.1.1 Veřejné setkání - na téma nová čtvrť Cukrovar - Liblické předměstí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 2.1.2 Veřejné setkání - Jaká je budoucnost rozvoje našeho města?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> 2.1.3 Veřejné...
ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU V LOKALITĚ ŠKVÁROVNA A V ULICI ZA PILOU V ČESKÉM BRODĚ
M
<br> ěs
to
<br> Č
es
<br> k
ý
<br> B
ro
<br> d
<br>
Řešení dopravy v klidu v lokalitě
Škvárovna a v ulici Za Pilou
<br> v Českém Brodě
<br>
<br>
<br>
Závěrečná zpráva
<br>
HaskoningDHV Czech Republic,spol.s r.o.září 2018
<br>
<br> Řešení dopravy v klidu v lokalitě Škvárovna a v ulici Za Pilou v Českém Brodě
<br> 2
<br>
Obsah
<br>
ÚVODNÍ KAPITOLA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 1.1 DŮVODY PRO POŘÍZENÍ DOKUMENTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 1.2 PŘEDMĚT A OBSAH STUDIE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> 1.3 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 1.4 NÁVRH ORGANIZACE DOPRAVY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
1.4.1 Varianta I – s jednosměrnými komunikacemi.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
1.4.2 Varianta II – s obousměrnými komunikacemi.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
1.4.3 Varianty I - II – stavební úpravy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
GENEREL VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Úřad - odbory - Generel vodovodů a kanalizací - Odbor rozvoje - Město Český BrodPreh_HDT_situace Preh_HDT_situace.pdf 1495 kB
Preh_sit_stok_site Preh_sit_stok_site.pdf 1440 kB
Preh_sit_hydrantů Preh_sit_hydrant.pdf 1397 kB
Preh_sit_vodovodu Preh_sit_vodovodu.pdf 1379 kB
Návrh etapizace výstavby kanalizace
Preh_HDT_situace Preh_HDT_situace.pdf 1729 kB
Situace_etapizace_et_I Situace_etapizace_et_I.pdf 1471 kB
Situace_etapizace_et_II Situace_etapizace_et_II.pdf 1443 kB
Situace_etapizace_et_III Situace_etapizace_et_III.pdf 1658 kB
NÁVRH ETAPIZACE VÝSTAVBY vodovodů
Etapizace_etapa_I Etapizace_etapa_I.pdf 1416 kB
Etapizace_etapa_II Etapizace_etapa_II.pdf 1416 kB
Etapizace_etapa_III Etapizace_etapa_III.pdf 1456 kB
Preh_sit_UP_rozvojových_ploch - vodovod Preh_sit_UP_rozvojovch_ploch - vodovod.pdf 1464 kB
GENEREL BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY A BEZBARIÉROVÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD 
Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Český Brod - Úřad - odbory - Město Český BrodCesky_Brod_technicka_mapa Cesky_Brod_technicka_mapa.pdf 4056 kB
Textova_cast textova_cast.pdf 389 kB
Situace:  1B 1B.pdf 688 kB,  2B 2B.pdf 703 kB,  3B 3B.pdf 827 kB,  4B 4B.pdf 2041 kB,  5B 5B.pdf 715 kB <.>
GENEREL CYKLODOPRAVY
Generel cyklodopravy - Úřad - odbory - Město Český Brod
 KOMPLEXNÍ STUDIE DOPRAVY V KLIDU V ČESKÉM BRODĚ
Komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě - Úřad - odbory - Město Český Brod
AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP ČESKÝ BROD NA OBDOBÍ 2020-2021
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH
<br> SLUŽEB A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO
<br> SPRÁVNÍ OBVOD ORP ČESKÝ BROD NA
<br> OBDOBÍ 2020-2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 1.OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 1.1 OBLAST 1 - SPOLEČNÉ CÍLE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> 1.1.1 Přehled jednotlivých cílů a opatření.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> 1.2 OBLAST 2 – SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9
<br> 1.2.1 Přehled jednotlivých cílů a opatření.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
<br> 1.3 OBLAST 3 – RODINA,DĚTI A MLÁDEŽ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROK 2012 - 2014 
Město Český Brod
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA
<br> ČESKÝ BROD
<br> PRO OBDOBÍ 2012 – 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Komunitní plán sociálních služeb Města Český Brod pro období 2012 - 2014
<br> 2
<br>
<br> ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1
<br> ÚČEL PLÁNU 1
PLÁNOVACÍ STRUKTURA 1
ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI 2
VZNIK PLÁNU 2
ÚZEMNÍ VYMEZENÍ PLÁNU 2
NÁVAZNOST PLÁNU NA DALŠÍ DOKUMENTY 2
PLATNOST PLÁNU 2
<br> SÍŤ SLUŽEB PRO OBČANY MĚSTA ČESKÝ BROD 3
<br> SLUŽBY,NA JEJICHŽ FINANCOVÁNÍ SE PODÍLÍ MĚSTO ČESKÝ BROD 3
SLUŽBY,JEJICHŽ FUNGOVÁNÍ JE PRO OBČANY MĚSTA ŽÁDOUCÍ 7
<br> FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 11
<br> POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 11
FINANČNÍ PROSTŘEDKY VYNAKLÁDANÉ MĚSTEM ČESKÝ BROD 11
<br> PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MĚSTSKÉHO ROZPOČTU NA REALIZACI CÍLŮ 12
<br> HARMONOGRAM REALIZACE OPATŘENÍ 13
<br> 2.POLOLETÍ 2012 13
1.POLOLETÍ 2013 14
2.POLOLETÍ 2013 15
1.POLOLETÍ 2014 17
2.POLOLETÍ 2014 18
<br> CÍLE SKUPINY RODINA,DĚTI A MLÁDEŽ 19
<br> 1.ZAJISTIT SNADNĚJŠÍ PŘÍSTUP RODIN A DĚTÍ K SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM 19
2.ZAJISTIT POMOC A PODPORU RODINÁM 20
3.PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 22
4.ZABEZPEČENÍ VOLNĚ DOSTUPNÝCH MÍST A AKTIVIT PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 23
5.POSILOVÁNÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ OBYVATEL 24
<br> CÍLE SKUPINY SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 27
<br> 1.ZAVEDENÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 27
2.ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB 28
3.AKTIVIZACE SENIORŮ A OSOB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 31
4.BYDLENÍ PRO SENIORY 33
5.ROZVOJ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB POSKYTOVATELE XXXX XXXXX BROD XX
<br> CÍLE SKUPINY OSOBY V KRIZI A OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 34
<br> 1.REALIZACE INFORMAČNÍ KAMPANĚ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROSTOR 34
2.BYDLENÍ PRO OSOBY V DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 34
3.KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH 35
4.SEZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI S PROBLEMATIKOU ETNICKÉ MENŠINY A OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ 37
5.POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍHO ODBORU A TERÉNNÍC...
AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016
město Český Brod
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN
<br> SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD
<br> DO ROKU 2016
<br>
<br> Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod
<br>
<br> Obsah
<br> 1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 1.1 ÚČEL PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
1.2 PLÁNOVACÍ STRUKTURA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
1.3 ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
1.4 VZNIK PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
1.5 ÚZEMNÍ VYMEZENÍ PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
1.6 NÁVAZNOST PLÁNU NA DALŠÍ DOKUMENTY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/4404865

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet   EIA   Pronájem   Rozpočet   EIA   Stavby   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby   Zveřejnění záměru   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Nabídka zaměstnání   EIA   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Rozpočet   EIA   Územní plánování   EIA   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Stavby   Rozpočet   EIA   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Územní plánování   Územní plánování   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Územní plánování   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Český Brod
16. 01. 2021
15. 01. 2021
15. 01. 2021
15. 01. 2021
15. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz