« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-012 + Dodatek č. 1 - Vodohospodářské sdružení Turnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva + dodatek - VHS Turnov
1 ev.č.1049/21-MUTU,č.j.: SKO/20/1292/KAL Dodatek č.1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV č.7-20-012 kterou v souladu s ustanovením § 10a odst.3 a 5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,§ 159 až § 170 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,uzavřely tyto smluvní strany: se sídlem: Město Turnov Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov zástupce: Ing.XXXXX XXXXX,starosta IČO: DIČ: XXXXXXXX CZXXXXXXXX název banky,u níž je veden bankovní účet: Česká spořitelna Turnov bankovní spojení (pro účely této smlouvy dále jen „bankovní účet“): dále XXX XXXX poskytovatel a XXXXXXXXXX/XXXX Vodohospodářské sdružení Turnov se sídlem: Antonína Dvořáka 287,511 01 Turnov zástupce: Ing.XXXXX XXXXXX,ředitel svazku IČO: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX název banky,u níž je veden bankovní účet: Česká spořitelna,a.s.bankovní spojení (pro účely této smlouvy dále jen „bankovní účet“): 3710462/0800 dále XXX XXXX příjemce Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č.7-20-012,která nabyla účinnosti dne 23.9.2020 se mění takto: v článku II <.>,odst.1 se text: Příjemci je poskytována investiční dotace ve výši 3 176 900 Kč na realizaci projektu uvedeného v článku I.této smlouvy v souladu s rozpočtem uvedeným v žádosti o dotaci z rozpočtu města Turnov (dále jen „žádost o dotaci“).ruší a nahrazuje textem: Příjemci je poskytována investiční dotace ve výši 3 536 043 Kč na realizaci projektu uvedeného v článku I.této smlouvy v souladu s rozpočtem uvedeným v žádosti o dotaci z rozpočtu města Turnov (dále jen „žádost o dotaci“).2 v článku II <.>,odst.2 se text: Poskytovatel se zavazuje celou výši dotace poukázat jednorázově bankovním převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy,a to nejpozději do 31.10.2020.ruší a nahrazuje textem: Poskytovatel se zavazuje celou výši dotace poukázat jednorázově bankovním převodem ...

Načteno

edesky.cz/d/4404711

Meta

Stavby   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz