« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Schválený rozpočet na rok 2021 - Obec Přestavlky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Přestavlky
<br>
<br>
<br> Schválený rozpočet na rok 2021
<br>
I.Rozpočtové příjmy
<br>
Paragraf Text Návrh rozpočtu
<br> 2021
<br>
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 1 000 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 20 000,00
<br> 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 100 000,00
<br> 1121 Daň z příjmu práv.osob 700 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00
<br> 1340 Poplatek za komunální odpad 142 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 5 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 17 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 350 000,00
<br> Přijaté dotace
<br> 4112 Neinv.př.dotace ze státního rozpočtu 68 100,00
<br>
<br> 1019 Ost.zem.a pot.činnost 7 000,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 55 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 400,00
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury 3 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 6 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.36 000,00
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 21 000,00
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 12 000,00
<br> Celkem 4 395 500,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Paragraf Položka Text
1036 Správa v lesním hospodářství 3 000,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00
<br> 2212 Silnice 105 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost 42 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 310 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 19 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu obce Přestavlky byl schválen zastupitelstvem obce dne
<br> 14.12.2020 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 13.1.2021
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
3319 Ost.záležitosti kultury KD 1 026 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 1 600,00
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 46 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 800 000,00
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4404204


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz