« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2025 DSO MR Moštěnka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
DSO mikroregionu Moštěnka,IČO: 70952213
<br> NÁVRH – STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br>
Rozpočtový výhled v tis.KČ
č.ř.rok
<br> 2022 2023 2024 2025
<br> A Počáteční stav peněžních
prostředků k 1.1 <.>
<br> 790 711 466 100051 178
<br> Pl Třída l Daňové příjmy ř.4010 - - - -
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy ř.4020 81 80 80 80
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy ř.4030 - - - -
P4 Třída 4 Přijaté dotace ř.4040 2890 2850 2557 2970
Pc Pl+P2+
<br> P3+P4
Příjmy celkem po konsolidaci 2971 2930 2637 3050
<br> P5 - úvěry krátkodobé (do 1 roku)
ř.8113
<br>
<br> P6 - úvěry dlouhodobé ř.8123
P8 - příjem z vydání krátkodobých
<br> dluhopisů ř.8111
<br>
P9 - příjem z vydání dlouhodobých
dluhopisů ř.8121
<br>
<br> P1
0
<br> - ostatní (aktivní likvidita)
<br> Pf P5 až
P10
<br> Přijaté úvěry a komunální
obligace,aktivní likvidita
<br>
<br> P Pc + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY
CELKEM
<br> 2971 2930 2637 3050
<br> V1 Třída 5 Běžné výdaje ř.4210 2560 2600 2475 2580
V2 Třída 6 Kapitálové výdaje ř.4220 490 575 450 503
Vc V1 +
<br> V2
Výdaje celkem po konsolidaci 3050 3175 2925 3083
<br> V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů
ř.8114
<br>
<br> V5 - splátka jistiny dlouhodobých
úvěrů ř.8124
<br>
<br> V7 - splátka jistiny krátkodobého
dluhopisu ř.8112
<br>
<br> V8 - splátka jistiny dlouhodobého
dluhopisu ř.8122
<br>
<br> V9 - ostatní (aktivní likvidita)
Vf V4 až
<br> V9
Splátky jistiny,úvěrů,dluhopisů <,>
likvidita
<br>
<br> V Vc + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE
CELKEM
<br> 3050 3175 2925 3083
<br> D P
mínus
V
<br> Hotovost běžného roku -79 -245 -288 -33
<br> E A + D Hotovost na konci roku 711 466 178 145
<br>
<br> V Dřevohosticích 6.1.2021
<br>
<br> Obec ………………………………
<br>
<br> Vyvěšeno dne: ……………….<.>
<br>
<br> Sejmuto dne: ……………….<.>
<br> ……………………………………………… <.>
<br> Razítko obce a podpis starosty

Načteno

edesky.cz/d/4393314


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz