« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 14 ze dne 7.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 14 ze dne 7.12.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.14 ze dne 7.12.2020 - Oficiální stránka obce Horoušany 
ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany,které se konalo dne 7. 12. 2020 v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 19:00 hod.do 20:40 hod <.>
Přítomno 6 členů zastupitelstva: XXX XXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Ing. Karel Petr,XXXXX XXXXX,Jan Gráf,XXXXX XXXXXXXX
Omluveni: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX
Tajemník: XXXX XXXXXX
Rozpočet obce Horoušany na rok XXXX
Střednědobý výhled rozpočtu obce Horoušany na rok 2021 - 2023
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Horoušany na rok 2021
Výsledek veřejnosprávní kontroly MŠ Horoušany za druhé pololetí roku 2020
Kalkulace vodného a stočného na rok 2021
Stanovení výše poplatku za komunální odpad od roku 2021 – nová obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad (ruší OZV č. 4/2019 o poplatku za komunální odpad)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2019 „Horoušany – rozšíření a intenzifikace ČOV“
Žádost o dotaci na projekt „Výstavby veřejného skateparku“ mezi obcí Horoušany a Horoušánky z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj
Opravy veřejného osvětlení v obci Horoušany a Horoušánky – plán obnovy VO,oprava prvků vánočního osvětlení
Prominutí nájemného v obecním Hostinci A.Basaře nájemci po dobu uzavření dle nařízení vlády
Inventury – složení inventarizačních a likvidačních komisí
Smlouva pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování (umístění Z-BOXů pro výdej a podej zásilek) – Zásilkovna s.r.o <.>
Příspěvek pro občany obce Horoušany (seniory) s TP v obci (na služby nebo nákup léků apod.) ve výši 500 Kč za kalendářní rok
Oprava komunikace U Tří Svatých
Záměr na prodej pozemku parc.č. 590/19 o výměře 66 m2 v k.ú.Horoušany podle GP č. 1013-1/2016 konkrétnímu zájemci P. S <.>,bytem Horoušany
Smlouva o dílo (rekonstrukce zahrady Hostince A.Basaře a další práce) ze dne 13. 5. 2020 s dodavatelem Jiřím Hovorkou,IČO: 45113831 – rozhodnutí o části díla (zámkové ...

Načteno

edesky.cz/d/4375042

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz