« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Usnesení z 11. zasedání ZO Přestavlky 14.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Přestavlky,Přestavlky 109,PSČ 750 02,IČO: 00636495
<br> Usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky konaného dne 14.12.2020
<br> UZ 11/1/2020 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ověřovatele zápisu Marka Hromadu,Vojtěcha Karlíka a zapisovatelku Ing.Ludmilu Netopilovou <.>
<br> UZ 11/2/2020 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje program 11.zasedání ZO Přestavlky i s návrhem na doplnění programu <.>
<br> UZ 11/3/2020 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:.Přijetí dotace ve výši 30 000,- Kč s účelem použití,dle článku 1.odst.2.předložené smlouvy od Olomouckého kraje.<.> Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace za účelem finanční podpory drobných akcí a projektů neinvestičního charakteru,které zkvalitňují,podporují a rozvíjí kulturní a společenské dění v obcích a městech a pověřuje starostu obce k podepsání této smlouvy <.>
<br> UZ 11/4/2020 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ke stavbě Přestavlky,p.č.71/2,Vnn,k NN,číslo stavby lV- 12-8015886/1,podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV,parc.číslo 671 a 673 v k.ú.Přestavlky u Přerova 5 ČEZ Distribuce,a.s.a pověřuje starostu obce k podepsání této smlouvy <.>
<br> UZ 11/5/2020 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.SOBS VB IV1 280201 52/ 002 na p.č.673 vk.ú.Přestavlky u Přerova sČEZ Distribuce,a.s.a pověřuje starostu obce k podepsání této smlouvy <.>
<br> UZ 11/6/2020 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání Žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z dotačního programu 117D8210 Podpora obnovy venkova,dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.Název proj ektu: Rekonstrukce Kulturního domu v obci Přestavlky — 2.etapa <.>
<br> UZ 11/7/2020 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Přestavlky na období 2021 — 2025 <.>
<br> UZ 11/8/2020 Zastupitelstvo obce po projedná...

Načteno

edesky.cz/d/4369344

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz