« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - Oznámení o pokračování řízení- Ministerstvo zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o pokračování řízení- Ministerstvo zemědělství
ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 20.11.2020
<br>
<br>
<br> I.OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ
<br>
Ministerstvo zemědělství,jako příslušný ústřední vodoprávní úřad podle ustanovení
<br> § 108 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 15 zákona č.2/1969 Sb <.>,o zřízení
<br> ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,ve znění pozdějších
<br> předpisů,který je odvolacím správním orgánem podle ustanovení § 89 odst.1 a § 178 odst <.>
<br> 2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení
<br> § 92a písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších
<br> předpisů <,>
<br>
<br> oznamuje pokračování správního řízení
<br> ve věci odvolání účastníků řízení,jimiž jsou: město Kralupy nad Vltavou,IČ: 00236977 <,>
<br> město Veltrusy,IČ: 00237272,obec Hostín u Vojkovic,IČ: 00662291,obec Chvatěruby <,>
<br> IČ: 00236870,obec Nelahozeves,IČ: 00237094,obec Nová Ves,IČ: 00237132,obec
<br> Vojkovice,IČ: 00237299,obec Zlončice,IČ: 00510572,město Mělník,IČ:00237051,obec
<br> Kly,IČ: 00236918,obec Tuhoň,IČ: 00662178,obec Dolní Beřkovice,IČ: 00236799,do
<br> rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje,odboru životního prostředí a zemědělství <,>
<br> č.j.046058/2015/KUSK ze dne 29.06.2015,kterým byl schválen manipulační řád
<br> „Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř.km 144,650“ <,>
<br> zpracovaný centrálním dispečinkem Povodí Vltavy,státního podniku v únoru roku 2015 <.>
<br>
<br> ÚTVAR: Odbor státní správy ve vodním hospodářství a
správy povodí
ČÍSLO ÚTVARU: 15110
<br> SPISOVÁ ZN.: 59VH28901/2015-15111
NAŠE ČJ.: 61526/2020-MZE-15111
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: martin.mares@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
<br>
<br>
61526/2020-MZE-15111 2/7
<br>
Rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j.45 A 84/2016-226 ze ...

Načteno

edesky.cz/d/4364790

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz