« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - 12. Zápis ze zasedání OZ dne 18.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

12. Zápis ze zasedání OZ dne 18.12.2020
OBEC ŽUPANOVICE
<br> Zápis č.12 ze zasedání zastupitelstva obce Županovice konaného dne 18.12.2020 od 18:00 hod.v zasedací místnosti OÚ Županovice
Přítomni : Starosta XXX XXXXXX XXXXXX,XXX XXXXX XXXXXX,XXX XXXXX XXXXXXX,paní XXXXXX XXXXXXXXXX
Omluveni: XXX XXXXXX XXXXXXXX
<br> Zastupitelstvo obce Županovice schvaluje následující program:
Program:
1.Rozpočtové opatření č.8/2020
2.Schválení rozpočtu na rok 2021
3.Pověření starosty k RO
<br> 1.Zahájení zasedání
Starosta obce zahájil zasedání a přivítal přítomné
<br> 2.Schválení programu – Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program tak,jak byl navržen
Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.1/12/2020 bylo schváleno
<br> 3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Županovice schvaluje jako zapisovatele p.Buriana a jako ověřovatele p.Velebila a p.Štarmanovou
Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.2/12/2020 bylo schváleno
<br> 4.Rozpočtové opatření č.8/2020 schváleno starostou dne 30.11.2020,zastupitelstvu dáno na vědomí 18.12.2020
<br> 5.Schválení rozpočtu
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2021 v paragrafovém členění jako schodkový,schodek bude kryt z úspor z minulých let <.>
Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.3/12/2020 bylo schváleno
<br> 6.Pověření starosty k RO <.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu schválením posledního rozpočtového opatření k 31.12.2020 tak aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně <.>
Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.4/12/2020 bylo schváleno
<br>
Zapsal: XXXXX XXXXXX
Ověřili: XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4364787

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz