« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA Č. 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

66/2020/PŘ/4
Šířava
<br> Šrobárova
<br> Šrobárova
<br> Velká Dlážka
<br> Mostní
<br> Horní nám ěstí
<br> Wurm ova
<br> Bratrská
<br> Sm etanova
<br> Žerotínovo nám <.>
<br> Pal
ack
ého
<br> Pivo
vars
ká
<br> Havlíč kova
<br> Mos
tní
<br> nábř.Rud
olfa Luka
<br> štíka
<br> Na Ma
rku
<br> Kainarova
<br> Mostní
<br> U Beč vy
<br> Boženy
Něm co
<br> vé
<br> Dr.Ska
láka
<br> nábř.Pro
tifašistic
<br> kých boj
ovníků
<br> Blahoslavov
a
<br> Žerotínovo nám <.>
<br> Wurm ova
<br> Bratrská
<br> Jirás
kova
<br> Spálenec
nábř.Protifašistických bojovníků
<br> Palackého
<br> Šrobárova
<br> nám
<.> T.G
<.> Ma
sary
ka
<br> Kainarova
<br> Wilsonova
<br> Jateční
<br> Hor
ní n
ám ě
stí
<br> Pod
Val
y
<br> Bartošova
<br> Žerotínovo nám <.>
<br> Kratochvílova
<br> Palackého
<br> Kom enského
<br> 35
<br> 15
<br> 6
<br> 41
<br> 21
<br> 11
<br> 21
<br> 22
<br> 22
<br> 1
<br> 19
<br> 14
<br> 10
<br> 13
<br> 28
<br> 2
<br> 2
<br> 12
<br> 4 2
<br> 13
27
<br> 1126 22
<br> 11
<br> 13
<br> 18
16
<br> 5
5
<br> 24232221
30
<br> 323334
35
<br> 181716
1514
13
<br> 10
<br> 765432
<br> 6
<br> 7 5
2
<br> 8
<br> 9 7 46
<br> 12
10 1
<br> 44
8
<br> 3 2827 2625
19
<br> 12
11
<br> 9
1
<br> 31
<br> 29
<br> 39
414244
<br> 17
<br> 11
9
<br> 1
<br> 11
<br> 13
<br> 2
<br> 8
<br> 6
8
10
<br> 20
11
<br> 105
<br> 5
3
<br> 1
<br> 4
17
<br> 11 1
<br> 6 10
<br> 8
<br> 24
<br> 12 10
<br> 15 13
<br> 68
<br> 15
14
<br> 17
<br> 3 4
<br> 33
35
<br> 12
<br> 10
311 2 1
<br> 4
8
<br> 3
5
<br> 10 8
<br> 3
5
<br> 4 7
36
<br> 3738
<br> 15 14
137
<br> 9
13
15
<br> 20
22
<br> 24
26
<br> 12 10
8 6
<br> 79111315
<br> 24
5
<br> 3
<br> 21
<br> 12 15 6
<br> 19
18
<br> 16
14
<br> 6
<br> 7
8
<br> 3
4
5
<br> 18
16
<br> 14
12
<br> 9
11
13
<br> 7
96
<br> 10
<br> 20
<br> 4
<br> 17
<br> 11
<br> 12
20
22
<br> 23
<br> 25
<br> 34
<br> 262018
16
<br> 17
1921
<br> 23
2521
<br> 13
14
49
<br> 8
7
<br> 6
8
<br> 32
3015
<br> 13
11
9
<br> 14
12
<br> 8
5
<br> 7 8
1210
<br> 11
5 3
<br> 27 39
<br> 43 20
18
<br> 32 30 2836 34
42
<br> 6
4
54 5250 4846
<br> 4
<br> 16
...
66/2020/PŘ/3
Tová
rní
<br> Huso
va
<br> Kramářova
<br> Nádr
ažní
<br> Škodova
<br> Kojetínská
<br> Kramářova
<br> Husova
<br> Tovární
<br> Komenského
<br> Ško
dov
a
<br> Tovární
<br> Koj
etín
ská
<br> Husova
<br> Kojetín
ská
<br> 2
<br> 5
42
<br> 54 52 50 4846
<br> 7
<br> 8
<br> 2319171513
<br> 1
3
<br> 5
<br> 33
<br> 12
<br> 10
<br> 6
<br> 5 7 9 11 25 27
<br> 2
<br> 2
1
<br> 3
<br> 5
<br> 9
<br> 4543 41 39
35
<br> 33
<br> 3
<br> 5
1
<br> 23
<br> 7
9
<br> 11
<br> 5 4
6 9
<br> 11
<br> 13
13
<br> 15
<br> 12
17
<br> 17
15
<br> 18
<br> 16
16
14
<br> 19
<br> 1
<br> 24
<br> 13
11
<br> 3
<br> 2951
<br> 56
<br> 1
<br> 1
<br> 21
<br> 6
<br> 1
<br> 10
<br> 58
<br> 20
<br> 7
<br> 6
<br> O
<br> Grafická část přílohy č.1:
<br> 0 50 100 150 200 250 m XXXXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> železniční trať
hlavní železniční trať
budovy
garáže
chatky
trafostanice
cyklostezky
železnice
komunikace
komunikace nezpevněné
parkoviště
<br> vodní plochy
vodní nádrže
hřiš tě
průmyslové areály
ostatní plochy
zahrady
záhony
dvory
živé ploty
skupinová zeleň
zelené plochy mís tní komunikace nebo jejich určené úseky dle článku 2 nařízení
66/2020/PŘ/2
Bratrská
<br> Šro báro va
<br> Šro báro va
<br> Mo stní
<br> tř.17.listo p
adu
<br> Ho rní námě stí
<br> Wurmo v
a
<br> nám.Přero vského po vstání
<br> Žero tíno vo nám <.>
Pal
ack
ého
<br> Pivo v
arská
<br> Šířava
<br> Jaselská
Ko zlo vská
<br> Bo ženy
Ně mco
<br> vé
<br> Mos
tní
<br> Kainaro va
<br> Dr.Ska
láka
<br> XXXXX XXXXX v
a
<br> Žero tíno vo nám <.>
<br> Barto šo va
<br> Bratrská
<br> Jirás
ko va
<br> Palackého
<br> U Bečvy
<br> Šro báro va
<br> Havlíčko va
<br> nám
<.> T.G
<.> Ma
sary
ka
<br> Čech
o va
<br> Kainaro va
<br> Wilso no va
<br> Jateční
<br> Wurmo va
<br> Hor
ní n
ámě
stí
<br> Pod
Val
y
<br> Smetano va
<br> Šro
bár
o va
<br> Žero tíno vo nám <.>
<br> Krato chvílo va
<br> Palackého
<br> Ko menského
<br> 35
<br> 15
<br> 6
<br> 41
<br> 21
<br> 11
<br> 21
<br> 22
<br> 1
<br> 19
<br> 14
<br> 10
<br> 13
<br> 28
<br> 2
<br> 2
<br> 12
<br> 4 2
<br> 13
27
<br> 1126 22
<br> 11
<br> 18
16
<br> 5
5
<br> 24232221
30
<br> 323334
35
<br> 181716
1514
13
<br> 10
<br> 765432
<br> 6
<br> 7 5
2
<br> 8
<br> 9 7 46
<br> 12
10 1
<br> 44
8
<br> 3 2827 2625
19
<br> 12
11
<br> 9
1
<br> 31
<br> 29
<br> 39
414243
<br> 17
<br> 11
9
<br> 1
<br> 11
<br> 13
<br> 2
<br> 8
<br> 6
8
10
<br> 20
11
<br> 105
<br> 5
3
<br> 1
<br> 4
17
<br> 11 1
<br> 6 10
<br> 8
<br> 24
<br> 12 10
<br> 15 13
<br> 68
<br> 15
14
<br> 17
<br> 3 4
<br> 33
35
<br> 12
<br> 10
31
<br> 8
3
5
<br> 10 8
<br> 3
5
<br> 4 7
36
<br> 3738
<br> 15 14
137
<br> 9
13
15
<br> 20
<br> 12 10
8 6
<br> 79111315
<br> 5
3
<br> 21
<br> 12 15 6
<br> 19
18
<br> 16
14
<br> 6
<br> 7
8
<br> 3
4
5
<br> 18
16
<br> 14
12
<br> 9
11
13
<br> 7
96
<br> 10
<br> 20
<br> 4
<br> 17
<br> 11
<br> 12
20
22
<br> 23
<br> 25
<br> 34
<br> 262018
16
<br> 13
14
49
<br> 8
7
<br> 6
8
<br> 32
30
<br> 13
11
9
<br> 14
12
<br> 5
7 8
<br> 1210
<br> 11
5 3
<br> 27 39
<br> 43 20
18
<br> 32 30 2836 34
4250 4846
<br> 4
<br> 16
<br> 2
<br> 1
<br> 36
<br> 44
<br> 3
<br> 1
2
<br> 4
5
6
<br> 34
<br> 2
<br> 1
<br> 10
<br> 8
<br> 6
<br> 4
<br> 1 3 5
<br> 6
4
<br> 3...
66/2020/PŘ/1
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
<br> RADA MĚSTA PŘEROVA
<br>
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA
<br> č.1/2020 <,>
<br> kterým se vymezují oblasti obce,ve kterých lze místní komunikace nebo
<br> jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
<br>
<br>
<br> Rada města Přerova se na své 51.schůzi konané dne 19.11.2020 usnesením č.1883/51/11/2020
<br> usnesla vydat podle § 23 odst.1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm.d)
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br>
<br> Čl.1
<br> Tímto nařízením se vymezují pro účely organizování dopravy na území statutárního města
<br> Přerova oblasti obce,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
<br> sjednanou v souladu s cenovými předpisy1) k stání silničního motorového vozidla
<br>
<br> a) na dobu časově omezenou,nejvýše však na dobu 24 hodin <,>
b) provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního
<br> právního předpisu2),která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce <,>
<br> c) fyzické osoby,která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve
vymezené oblasti obce <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> (1) Místní komunikace nebo jejich určené úseky uvedené v příloze č.1 tohoto nařízení lze užít
ke stání silničního motorového vozidla v době uvedené v příloze č.1 tohoto nařízení <,>
<br> nejvýše však na dobu 24 hodin pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy <.>
<br> Mimo dobu uvedenou v příloze č.1 tohoto nařízení lze tyto místní komunikace nebo jejich
<br> určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla bezplatně <.>
<br>
1) Zákon č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů
2) Zákon č.455/1991Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> (2) Zaplacení ceny za stání silničního motorového vozidla dl...

Načteno

edesky.cz/d/4364516

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz