« Najít podobné dokumenty

Obec Vrchy - Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrchy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016
Účetní jednotka
<br> Název: OBEC VRCHY
<br> Sídlo: Vrchy 65,742 45 Fulnek IČ: 00848514
<br> Právní norma: ÚSC
<br> Předmět podnikání: hlavní činnost
<br> Protokol o schvalování účetní závěrky obce za rok 2016
<br> Identiňrace schvalovane' účetní úvčiky:
<br> Účetní závěrka k 31.12.2016
<br> Za účetní jednotku: Obec Vrchy Vrchy 65 IČ 00848514
<br> Datum rodiodování o schválení účetní závěrky: 13.6.2016
<br> Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
<br> Rozvaha k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
<br> Příloha k 31.12.2016
<br> Výkaz V40 — k 31.12.2016 F in 2 — 12 M
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Inventarizační zpráva k 31.12.2016
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Inventarizační zpráva k 31.12.2016+ příloha č.1
<br> zpráva FKVS 2016
<br> závěrečný účet obce za rok 2016
<br> zpráva k úverečnému účtu obce za rok 2016
<br> přehled všech přijatých dotací obcí Vrchy za rok 2016
<br> Předkladatel podkladů: účetní obce,Iveta Czemínová
<br> Identificace osob rozhodujících o schválení účetní úvěrky dle 584 odst.2,písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích: zastupitelstvo obce Vrchy ve složení k datu 13.06.2017
<br> Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky,které vyu'n'ly své právo dle 512 vyhlášy
<br> č.220/2013
<br> / W / XXXXXX XXXXXXX „.<.> /Zlé.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> hlasovala 72220 XXXXX XXXXXXXX /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hlasoval ()%
<br> XXXXX XXXXX.<.>.<.> ŽQ/blzseval
<br> XXXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Z.9:.<.>.<.>.<.> hlasovala Pa.) Ing.XXXX XXXXXX „MD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hlasoval P 'Q 0
<br> 1 f * XXXX XXXXX.<.>.<.>.' „X.X.4.<.>.<.>.<.>.<.> hlasoval V M N
<br> Ing.XXXXX XXXXX.<.>.<.>.<.>./X.<.>.<.>.<.>.<.>.hlasoval (Z)! gig Je)
<br> Z celkového počtu 7 členů zastupitelstva bylo přítomno členů <.>
<br> Výrok o schválení účetní úvěrky:
<br> Zastupitelstvo obce účetní závěrku za rok 2016,poměrem hlasů f 21 <.>,schvaluje.Vyjádření účetní jednotky kvýmku:
<br> Zastupitelstvo ro...

Načteno

edesky.cz/d/4338578


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrchy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz