« Najít podobné dokumenty

Obec Vrchy - Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrchy za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrchy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrchy za rok 2018
Www lllllllllllllj;
<br> „ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ \ : 0 Odbor podpory korporátního rízení a kontroly ":"""-"'"-l:""n-"QIII-gu-',- & 28.října 117,702 18 Ostrava Čj.: MSK 75495/2019 sp_ zn.: KON/18240/2018/Sam 113.1 V10
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX XXX XXX E—mail: posta©msk.<2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrchy,IČ 00848514 za rok 2018
<br> Na základě písemné žádosti ze dne 20.6.2018 provedla kontrolní Skupina ve složení:
<br> : - „.„.Identifikační Kontrolm skupina Funkce Povereni c.karta č.Ing.XXX XXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br> dne X.X.2019 přezkoumání hospodaření obce kdatu 31.12.2018,místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Vrchy <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno: - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 12.4.2019 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 6.5.2019 <.>
<br> Zástupci obce přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření: - XXXXXX XXXXXXX,starostka - XXXXX XXXXXXXXXX,účetní
<br> Přezkoumání hospodaření obce (dále jen územní celek) za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonemc č4.20/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> Čj.: MSK 75495/2019 Sp.zn.: KON/18240/2018/Sam
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/ 2004 Sb.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků,finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Ná...

Načteno

edesky.cz/d/4338576

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrchy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz