« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Přestavlcký les

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu dle zákona č.250/2000 Sb <.>,5 3 na období 2022 - 2025
<br> DSO Přestavlcký les Rozpočtový výhled v tis.Kč
<br> 2022 2023 2024 2025
<br> O< \-—:<
<br> Pl Třída 1 Daňové příjmy — ř.4010 0 0 0 0 P2 Třída 2 Nedaňové příjmy — ř.4020 550 550 500 500 P3 Třída 3 Kapitálové příjmy — ř.4030 0 0 0 0 P4 Třída 4 Přijaté transfery 50 15 15 15 P Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200 600 565 515 515 V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje — ř.4210 500 500 500 500 V2 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje — ř.4220 0 O O 0
<br> V Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430 500 500 500 500
<br> Příjmy z financování
<br> P5 - úvěry krátkodobé (do 1 roku) - 8113 - - - - P6 - úvěry dlouhodobé - 8123 - - - - P7 - příjem 2 vydání krátkod.dluhopisů - 8111 — - - - P8 - příjem 2 vydání dlouhod.dluhopisů - 8121 - - - - P9 - ostatní (aktivní likvidita) — 8117,8127 - - - -
<br> +F PSažP9 Příjmy z financování celkem - - - —
<br> Výdaje z financování -
<br> V3 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114 - - - - V4 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 - - - - V5 - splátka jistiny krátkodob.dluhopisu - 8112 - - - - V6 - splátka jistiny dlouhodob.dluhopisu - 8122 - - - - V7 - ostatní (aktivní likvidita) — 8118,8128 - - - -
<br> -F V3-V7 Výdaje z financování celkem - - - -
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektr.vývěsní desce
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4334984


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz