« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vypůjčit část komunikace, p.č. 4314/1, k.ú. Vinohrady, výměra 217 m2, odběrné místo Covid TSK-75717/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vypůjčit část komunikace, p.č. 4314/1, k.ú. Vinohrady, výměra 217 m2, odběrné místo Covid TSK-75717/2020
Hlavní mesto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PÚJČIT
<br> Část komunikace za účelem umístění odběrného místa — stan (Covid 19)
<br> lokalita: parc.č.4314/1,v obci Praha 10,k.ú.Vinohrady období: na dobu určitou výměra: 217 m2
<br> budoucí vypůjčitel:
<br> Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Praha 10,100 34,Vinohrady,Šrobárova 1150/50
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení dopravy v klidu telefon: XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 27.11.2020
<br> V) TECH A OMUNIKACÍ,v.<.>,„ hl.<.> P HY,aa.Posledni den zverejnenl.12.12.2020 Ř ás ovk 18,110 00 PRAHM _k/ |" *!
<br> Otisk razítka a podpis

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz