« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vinohradská - oprava vodovodu PKD-75668/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vinohradská - oprava vodovodu PKD-75668/2020
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu
<br> *MHMPXPF2PGQG*
MHMPXPF2PGQG
<br>
<br>
<br>
<br> Dopravní inženýring Praha s.r.o <.>
Holečkova 789/49
15000 Praha 5
IČ: 02869179
<br>
<br>
Vyřizuje/tel.:
XXXXXX XXXXXX,Bc <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1779365/2020/O4/Šv Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1760131/2020PKD 23.11.2020
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 19.11.2020
a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy <,>
Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 299160-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 23.11.2020
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy
Vinohradská na území správního obvodu Praha 3,k.ú.Vinohrady,v termínu 30.11.2020 –
11.12.2020 z důvodu provádění obnovy vodovodního řadu DN 1100 v ulici Vinohradská,Praha
3,č.i.a.1/4/R66/00,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za
níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a d...

Načteno

edesky.cz/d/4313267

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz