« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2592 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v OVO-75628/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2592 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v OVO-75628/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2592
ze dne 23.11.2020
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost určené pro HMP a poskytnutí účelových neinvestičních
<br> dotací MČ Praha - Dolní Měcholupy
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 514,40 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha - Dolní Měcholupy v celkové
výši 514.386,81 Kč na akci EU - Dětský klub a příměstské tábory - ZŠ Kutnohorská
36,dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 27.11.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2592 ze dne 23.11.2020
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0010902030059 4116 104513013 0416 270,70 270 729,90
<br> ROZ MHMP 0010902030059 4116 104113013 0416 243,70 243 656,91
<br> 514,40 514 386,81
<br> Účel / Úprava Částka
<br> Městská část Číslo akce Název akce podíl EU podíl SR rozpočtu podíl EU podíl SR
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v Kč) (v Kč) (v Kč)
<br> Dolní Měcholupy 0010902000029
<br> EU - Dětský klub a příměstské tábory - ZŠ Kutnohorská
<br> 36
<br> (projekt.č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007907) 6330 5347 13013 0416 270,70 243,70 514,40 270 729,90 243 656,91 514 386,81
<br> C e l k e m 270,70 243,70 514,40 270 729,90 243 656,91 514 386,81
<br> z toh...

Načteno

edesky.cz/d/4305792


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz