« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2619 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou (gymnázia, domy OVO-75698/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2619 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou (gymnázia, domy OVO-75698/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2619
ze dne 23.11.2020
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.0416 v roce 2020 u škol a školských
zařízení,zřizovaných hlavním městem Prahou (gymnázia,domy dětí a mládeže,dětské
<br> domovy,jazyková škola a školní jídelna)
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu a zvýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu hlavního města
Prahy na provoz škol a školských zařízení,jejichž zřizovatelem je hlavní město
Praha,v celkové výši 31.552,0 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu a zvýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu hlavního města
Prahy na pokrytí výdajů souvisejících s onemocněním COVID-19 u škol a školských
zařízení,jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha,v celkové výši 10.815,0 tis.Kč
dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> 3.úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců pro školy a školská
zařízení,jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha,dle přílohy č.1 a č.2 tohoto
usnesení
<br>
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 27.11.2020
<br> 2.informovat ředitele škol a školských zařízení o úpravě limitu prostředků na platy
a limitu počtu zaměstnanců,dle bodu I.3.tohoto usnesení
<br> Termín: 27.11.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: radní PhDr.Mgr.Vít Šimral,Ph.D.et Ph.D <.>
Tisk: R-38459
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2619 ze dne 23.11.2020
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů
<br> PO MHMP - rezerva 916540000
<br> rezerva - provoz pro
<br> školy a školská
zařízení
<br> 3299 5909 0416 -31 552,00
<br> C e l k e m -3...

Načteno

edesky.cz/d/4305790


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz