« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2558 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020 OVO-75699/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2558 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020 OVO-75699/2020
Hlavní město XXXXX XXXX HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2558 ze dne 23.11.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06,odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020 Rada hlavního města Prahy I.s c h v a l u j e 1.poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů kapitoly 0662 - KUC MHMP,§ 3392,ORG 0096204000000 formou účelové neinvestiční dotace nepřevyšující v jednotlivých případech částku 200.000,- Kč žadatelům uvedeným v příloze č.1 tohoto usnesení v celkové výši 473.000,- Kč 2.neposkytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům uvedeným v příloze č.2 tohoto usnesení 3.vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace do 200.000 Kč,který je přílohou č.3 tohoto usnesení 4.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č.4 tohoto usnesení I I.u k l á d á 1.MHMP - KUC MHMP 1.uzavřít Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle bodu I.tohoto usnesení Termín: 4.12.2020 2.bez zbytečného odkladu písemně sdělit žadatelům,jimž dotace nebyla poskytnuta,důvody nevyhovění žádosti popsané v příloze č.2 tohoto usnesení Termín: 4.12.2020 2.MHMP - XXX MHMP X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.4.tohoto usnesení Termín: 30.11.2020 MUDr.XXXXXX XXXX v.r.primátor hl.m.Prahy doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r.I.náměstek primátora hl.m.Prahy Předkladatel: radní MgA.XXXX XXXXXXXXXX Tisk: R-XXXXX Provede: MHMP - KUC MHMP,MHMP - XXX MHMP Na vědomí: odborům MHMP Poř.č.Žadatel Název projektu Celkové náklady projektu Požadovaná částka RHMP Kč Kč Kč 315 Nadační fond KAPLICKY CENTRE,K Brusce 282/4,160 00 Praha 6 IČO:28490681 XXX XXXXXXXX Pro budoucnost a pro krásu XXXX X XXX XXX XXX 000 200 000 Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2558 ze dne 23.11.2020 Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2020 - žádosti do 200.000 Kč rozpočtová položka Monografie česko-britského architekta Jana Kaplického je svébytným portrétem jednoho z nejvýznamnějších ...

Načteno

edesky.cz/d/4305789

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz