« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2621 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou (střední odborné školy a speciální OVO-75700/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2621 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou (střední odborné školy a speciální OVO-75700/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2621
ze dne 23.11.2020
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.0416 v roce 2020 u škol,zřizovaných
hlavním městem Prahou (střední odborné školy a speciální školy)
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu a zvýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu hlavního města
Prahy na provoz škol,jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha,v celkové výši
33.146,0 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu a zvýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu hlavního města
Prahy na pokrytí výdajů souvisejících s onemocněním COVID-19 u škol,jejichž
zřizovatelem je hlavní město Praha,v celkové výši 8.949,0 tis.Kč dle přílohy č.2
tohoto usnesení
<br> 3.úpravu rozpočtu a zvýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu hlavního města
Prahy (kap.0416) pro školy,jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha,v celkové
výši 1.507,0 tis.Kč,dle přílohy č.3 tohoto usnesení,určeného na pokrytí podpůrné
služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením pro období od 1.9.2020 do
31.12.2020 (mzdové náklady asistentů pedagoga)
<br> 4.úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců pro školy a školská
zařízení,jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha,dle přílohy č.1 a č.3 tohoto
usnesení
<br>
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 27.11.2020
<br> 2.informovat ředitele škol a školských zařízení o úpravě limitu prostředků na platy
a limitu počtu zaměstnanců,dle bodu I.4.tohoto usnesení
<br> Termín: 27.11.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: radní PhDr.Mgr.Vít Šimral,Ph.D.et Ph.D <.>
Tisk: R-38461
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vě...

Načteno

edesky.cz/d/4305788


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz