« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2575 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 01 - Rozvoj obce, 02 - Městská infrastruktura a 03 - Doprava OVO-75702/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2575 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 01 - Rozvoj obce, 02 - Městská infrastruktura a 03 - Doprava OVO-75702/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2575
ze dne 23.11.2020
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 01 - Rozvoj obce,02 - Městská infrastruktura
a 03 - Doprava
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu a úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření a úpravu celkových nákladů investiční akce dle
bodu I.tohoto usnesení
<br> Kontrolní termín: 27.11.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2575 ze dne 23.11.2020
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> INV MHMP 0092101000000 INV - 01 - běžné výdaje 0121 -300,00
<br> INV MHMP 0092101000000 INV - 01 - běžné výdaje 0121 -450,00
<br> INV MHMP 0092101000000 INV - 01 - běžné výdaje 0121 -150,00
<br> INV MHMP 0092107000000 INV - 02 - běžné výdaje 0221 -900,00
<br> INV MHMP 0092107000000 INV - 02 - běžné výdaje 0221 -738,00
<br> INV MHMP 0092105000000 INV - 03 - běžné výdaje 0321 -343,00
<br> INV MHMP 0092107000000 INV - 02 - běžné výdaje 0221 -373,00
<br> Lesy hl.m.Prahy 0095409000201 Neinvestiční příspěvek 124 0254 3 254,00
<br> OCP MHMP 0095407000000 Úpravy drobných vodních toků 0254 -6 000,00
<br> OCP MHMP 0095407000000 Pěstební činnost 0254 -4 500,00
<br> OCP MHMP 0095407000000 Celospolečenské funkce lesů 0254 -1 480,00
<br> OCP MHMP 0095407000000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0254 -2 100,00
<br> OCP MHMP 0095407000000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - implementační plán 0254 -3 000,00
<br> OCP MH...

Načteno

edesky.cz/d/4305786


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz