« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-75593/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-75593/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Techniclgou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Rásnovka 8/770,110 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.13 1/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění pevného stánku a mobilního stánku
<br> Číslojednacl Budoucí nájemce Období Výměra m2 Lokalita MČ IČO Parcelní č.kat.území 1211270013 XXXXX XXXXXXXXXX XX.X.XXXX - B Počernická XX XXXXXXXX 806/319 Malešice pevný stánek 31.12.2021 83/473 1211270014 XXXXX XXXXXX XX.XX.XXXX- X Nádražní X XXXXXXXX XXXX/X Smíchov mobilní stánek 31.3.2021 344!25,pěšl zóna
<br> Anděl
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,1 10 00 Praha ],nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,XXXX obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 24.11.2020 Poslední den zveřejnění: 9.12.2020/7/
<br> TECH.S ' AKO NlKACÍ _.m.RAH „a.s.----------------- Rásnov 9-2,11 00 PRAHAí
<br> 125
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> Obchodní oddělení
<br> HEM—XOZO—X

Načteno

edesky.cz/d/4305782


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz