« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Náchodská odstavný záliv NN4606/, Praha 20, parc. č. 4496, k.ú. Horní Počernice TSK-75595/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Náchodská odstavný záliv NN4606/, Praha 20, parc. č. 4496, k.ú. Horní Počernice TSK-75595/2020
Hlavní mvčsto Praha Mariánské nám.2,Praha ],IC: 00064581,D1Č:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,[ 10 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu 5 36 odst.] zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění mobilního prodejního stánku
<br> lokalita: Náchodská odstavný záliv.“ NN4606 /,Praha 20,Horní Počernice,období: 31.05.2021— 30.08.2021
<br> výměra.3 m2
<br> budoucí nájemce XXXXXXXXX XXXXX IČO: XXXXXXXX Sídlo: Otovická XXXX/XX,Praha X,PSČ 193 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,l 10 00 Praha ],nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba; lng.XXXX XXXXX,XXXX obchodní oddělení,telefon: XXXXXXXXX První den zveřejnění: 24.11.2020 Poslední den zveřejnění: 09.12.2020
<br> pocýJíS (: otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/4305781

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz