« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Milady Horákové 6/689, Praha 7, parc. č. 2223, k.ú. Holešovice TSK-75596/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Milady Horákové 6/689, Praha 7, parc. č. 2223, k.ú. Holešovice TSK-75596/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ1C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Rásnovka 8/770,I 10 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu & 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění mobilního prodejního stánku
<br> lokalita: Milady Horákové u č.6/689,Praha 7,Holešovice,období: 01_05„2021„31_07_2021
<br> výměra.6 m2
<br> budoucí nájemce XXXXXX XXXXXXXXX IČO: XXXXXXXX Sídlo: Bezručova X/XXX,Jesenik,PSČ XXX 04
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovlca 8,l 10 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXX,XXXX obchodní oddělení,telefon: XXXXXXXXX První den zveřejnění: 24.11.2020 Poslední den zveřejnění: 09.12.2020
<br> podpis (: ofixk razítka

Načteno

edesky.cz/d/4305780

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz