« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vedoucí oddělení ekonomiky a majetkové správy v odboru ochrany prostředí PER-75615/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vedoucí oddělení ekonomiky a majetkové správy v odboru ochrany prostředí PER-75615/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 25.listopadu 2020 výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice
<br>
<br> vedoucí oddělení ekonomiky a majetkové správy
<br> v odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2101)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení ekonomiky a majetkové správy,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek včetně koordinace <.>
<br> Kontrola dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek na MHMP v rámci odboru <.>
<br> Zajišťování předběžné,průběžné a následné řídící kontroly veřejných prostředků odboru ochrany
<br> prostředí <.>
<br> Koordinace,usměrňování hospodaření s majetkem hl.m.Prahy a komplexní řešení majetkoprávních
<br> vztahů u nemovitého a movitého majetku,jeho nabývání,převodu,prodeje,pronájmu <.>
<br> Koordinace a zajišťování inventarizace majetku,závazků a pohledávek za odbor ochrany prostředí <.>
<br> Koordinace sestavování rozpočtu za odbor ochrany prostředí včetně zajišťování plnění rozpočtu v rámci
<br> rozpočtových pravidel <.>
<br> Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje,provádění rozboru a stanovování návrhů
<br> na opatření.Navrhování,přijímání a projednání rozpočtových změn <.>
<br> Kontrola čerpání a užití dotací ze státního rozpočtu nebo jiných účelově vázaných rozpočtových
<br> prostředků v rámci odboru ochrany prostředí <.>
<br> Kompletace a příprava dokumentů pro kontrolu poskytování prostředků z podpůrných prog...

Načteno

edesky.cz/d/4305769

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz