« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - návrh rozpočtu svazku na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu svazku na rok 2021
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska,Mírové nám.119,263 01 Dobříš
IČ:61100684
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021
<br> Upravený Předpoklad Návrh
<br> v tis.Kč 2020 2020 2021
<br> zůstatek na ZBÚ k 1.1.844,6 844,6 790,2
<br> PŘÍJMY POL <.>
<br> členské příspěvky od obcí 4121 375,0 375,0 375,0
<br> příspěvek SMO ČR na projekt CSS obcí 2324 267,0 266,6 168,4
<br> připsané úroky 2141 0,7 0,7 0,6
<br> Příjmy celkem 642,7 642,3 544,0
<br> VÝDAJE ORG <.>
<br> pravidelná setkávání členů svazku 1 15,0 1,7 10,0
<br> výdaje na provoz CSS 4 610,0 595,0 595,0
<br> administrativní výdaje svazku 5 72,0 72,0 72,0
<br> ostatní (software,poplatky,web,…) 8 30,0 28,0 30,0
<br> Výdaje celkem 727,0 696,7 707,0
<br> zůstatek na ZBÚ k 31.12.- resp.rezerva 760,3 790,2 627,2
<br> zkratky: CSS = Centrum společných služeb,SMO ČR = Svaz města a obcí ČR
<br> Komentář:
<br> Návrh rozpočtu svazku vychází z rozpočtového výhledu a je sestaven jako schodkový <.>
<br> Závaznými ukazateli rozpočtu jsou položky v příjmech,organizace ve výdajích <.>
<br> Příjmy:
<br> Řádný členský příspěvek ve výši 15.000,-Kč/rok/obec splatný do 30.6 <.>
<br> Doplatek příspěvku od SMO ČR za 9-12/2020 - úhrada superhrubé mzdy 1 zaměstnance
<br> Výdaje:
<br> Od 1.1.2021 pokračuje roční udržitelnost projektu CSS s 1 zaměstnancem centra <.>
<br> Ostatní jsou běžné,opakující se výdaje <.>
<br> Projednání návrhu rozpočtu se uskuteční v Malé Hraštici (Sokolovna) dne 17.12.2020 od 16 hod <.>
<br> V Dobříši 21.11.2020 Zpracovala: ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> e-mail: tomaskova@mestodobris.cz
<br> Vyvěšeno na úřední desku členské obce: nejpozději 01.12.2020
<br> Sejmuto z úřední desky členské obce: nejdříve 17.12.2020
<br> Zveřejněno na internetových stránkách svazku od 24.11.2020 do 17.12.2020

Načteno

edesky.cz/d/4305397


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz