« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2623 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a OVO-75637/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2623 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a OVO-75637/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2623
ze dne 23.11.2020
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy v souvislosti s udělením
<br> Evropské jazykové ceny Label 2020 určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční
dotace MČ Praha 6
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 200 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 6 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 27.11.2020
<br> 2.radnímu PhDr.Mgr.Vítu Šimralovi,Ph.D.et Ph.D <.>
<br> 1.informovat Zastupitelstvo hl.m.Prahy o úpravě rozpočtu dle bodu I.tohoto
usnesení
<br> Termín: 17.12.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: radní PhDr.Mgr.Vít Šimral,Ph.D.et Ph.D <.>
Tisk: R-38490
Provede: MHMP - XXX MHMP,radní PhDr.Mgr.Vít Šimral,Ph.D.et Ph.D <.>
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2623 ze dne 23.11.2020
<br> Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> Účel / Úprava Částka
<br> Odbor/Organizace Číslo akce/ Číslo rozhodnutí/ rozpočtu
<br> Org.Číslo smlouvy ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> MČ HMP 0091630100059
Evropská jazyková cena Label 2020 (projekt
<br> Erasmusic+)
- 4116 33264 0416 200,0 200 000,00
<br> C e l k e m 200,0 200 000,00
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - XXX.XXXX - poskytnutí (NIV/IV) dotace na MČ HMP
<br> Účel / Úprava Částka
<br> Městská část Číslo akce Název akce rozpočtu
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> Praha 6 (pro ZŠ a MŠ Červený
<br> vrch,Alžírská 26)
0091630000006
<br> Ev...

Načteno

edesky.cz/d/4304402


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz