« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2617 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT OVO-75638/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2617 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT OVO-75638/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2617
ze dne 23.11.2020
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap.04 - Školství <,>
mládež a sport - vratka dotace MŠMT
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2020 v kap.04 - Školství,mládež a sport
dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření akce dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 30.11.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: radní PhDr.Mgr.Vít Šimral,Ph.D.et Ph.D <.>
Tisk: R-38428
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2617 ze dne 23.11.2020
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> Gymnázium Jaroslava Heyrovského <,>
<br> Praha 5,Mezi Školami 2475
0010864000261 EU-Šablony 6402 2229 33063 461 152,2 152 172,00
<br> Jedličkův ústav a Mateřská škola a
<br> Základní škola a Střední škola,se
<br> sídlem Praha 2,V Pevnosti 13/4
0010802000107 EU-Šablony 6402 2229 33063 461 409,4 409 391,00
<br> Českoslovanská akademie obchodní
<br> Dr.XXXXXXX XXXXXX,střední
<br> odborná škola,Praha X,Resslova 8
<br> 0010812000246 EU-Šablony 6402 2229 33063 461 107,3 107 284,00
<br> Vyšší odborná škola zdravotnická a
<br> Střední zdravotnická škola,Praha 1 <,>
<br> Alšovo nábřeží 6
<br> 0010819000413 EU-Šablony 6402 2229 33063 461 321,8 321 776,00
<br> Gymnázium,Praha 8,U Libeňského
<br> zámku 1
0010747000283 EU-Šablony 6402 2229 33063 461 23,6 23 632,00
<br> C e l k e m 1 014,3 1 014 255,00
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů
<br> SML MHMP 0010864 EU-Šablony 6402 5364 3306...

Načteno

edesky.cz/d/4304401


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz