« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2567 - k úpravě celkových nákladů u víceletých investičních akcí odboru IAP MHMP OVO-75639/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2567 - k úpravě celkových nákladů u víceletých investičních akcí odboru IAP MHMP OVO-75639/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2567
ze dne 23.11.2020
<br> k úpravě celkových nákladů u víceletých investičních akcí odboru IAP MHMP
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu celkových nákladů víceletých investičních akcí odboru IAP MHMP dle přílohy
č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat úpravu celkových investičních nákladů dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 27.11.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: primátor hl.m.Prahy
Tisk: R-37730
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2567 ze dne 23.11.2020
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> MHMP - IAP 0040082 Agendové a provozní IS 0 0931 0,00
<br> MHMP - IAP 0040444 Ekonomické IS 0 0931 0,00
<br> MHMP - IAP 0041729 Integrační platforma a datový sklad 0 0931 0,00
<br> MHMP - IAP 0041730 Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR 0 0931 0,00
<br> MHMP - IAP 0041731 Správa identit (IDM) 0 0931 0,00
<br> MHMP - IAP 0041943 Centrální Service Desk 0 0931 0,00
<br> MHMP - IAP 0041944 Systémy spisové služby a podpůrných služeb 0 0931 0,00
<br> MHMP - IAP 0042663 Softwarové nástroje pro řízení ICT 0 0931 0,00
<br> MHMP - IAP 0042664 Softwarové nástroje pro modelování architektury IS 0 0931 0,00
<br> C e l k e m
<br> Pozn: V případě,že se celkové náklady akce nemění,tak je nutné ve sloupci vyplnit 0 <.>
<br> V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce <.>
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Odbor/Organizace
Úprava celkových
<br> nákladů (v tis.Kč)
<br> 54 400,00
<br> 258 700,00
<br> 22 500,00
<br> Číslo akce Název akce
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4304400

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz