« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2579 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v roce 2020 v kap. 03 - Doprava OVO-75640/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2579 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v roce 2020 v kap. 03 - Doprava OVO-75640/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2579
ze dne 23.11.2020
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v roce 2020 v kap.03 - Doprava
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP investičních akcí dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 27.11.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXXXX,MSc <.>,Ph.D <.>
Tisk: R-38504
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2579 ze dne 23.11.2020
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> INV MHMP 0042126 Průmyslový polookruh 0000 0321 11 000,00
<br> INV MHMP 0000081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka 0000 0321 -11 000,00
<br> C e l k e m 0,00
<br> Pozn: V případě,že se celkové náklady akce nemění,tak je nutné ve sloupci vyplnit 0 <.>
<br> V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce <.>
<br> Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 neuvádí se,není závazným ukazatelem rozpočtu
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Odbor/Organizace Číslo akce Název akce
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
UZ
<br> Úprava celkových
<br> nákladů*/ (v tis.Kč)
<br> 0
<br> 0
<br> ORJ
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br> D ů v o d o v á z p r á v a
<br>
<br> Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu kapitálových
<br> výdajů INV MHMP dle konkrétních staveb:
<br>
<br>
<br>
<br> Kapitola 03 - Doprava
<br>
<br>
<br> Stavba č.42126 Průmyslový polookruh
<br> navýšen...

Načteno

edesky.cz/d/4304399


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz