« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 72/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 72/2020
Městský úřad Luhačovice Lu'“N'fome odbor životního prostředí- vodoprávní úřad nám.28.října 543,763 26 Luhačovice
<br> Spis.značka: 3593/2020/27/Ma,Č.j.: MULU -23917/2020/27/Ma0 Luhačovice,dne 26.11.2020
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXX XXXXX Tel.XXX XXX XXX
<br> E-mail: marek©luhacovice.eu
<br> lIlIIIIIIIIIIlIIIlIIIlIIIIIIlH <,>
<br> přílohy.<.>.<.> <.>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> 40 Za:.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ; MĚSTO SLAVÍČÍN dat,schr._ __ zpracovatel % DOŠIO dns: 2 6 _11_ 2023._ Š“-
<br> ukl.znak
<br> OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s <.>,IČO 61859575,Tovární 1059/41,779 00 Olomouc-Hodolany
<br> (dále jen "žadatel") dne 12.11.2020 podal žádost o schválení aktualizovaného kanalizačního řádu pro město Slavičín:
<br> MĚSTO SLAVlČÍN - AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
<br> (dále jen „kanalizační řád“) podle ustanovení 5 14 odst.3 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.428/2001 Sb <.>,v platném znění.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení O jeho schválení <.>
<br> Údaje o předmětu rozhodnutí: Společnost Moravská Vodárenská,a.s.jako provozovatel předmětné kanalizace XXXXXXXXX ke schválení aktualizaci kanalizačního řádu,jehož působnost se vztahuje na vypouštění odpadních vod do vybudované stokové sítě města Slavičín,zakončené centrální ČOV ve Slavičíně,místní části Hrádek na Vlárské dráze.Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě; určuje podmínky,za kterých je producentům odpadních vod povoleno vypouštět odpadní vody do veřejné kanalizace.Aktualizace se týká:
<br>.Bod 1b — doplněny druhy odpadních vod,cíle a povinnosti dodržování kanalizačního řádu
<br>.Bod 2 — technický popis sítě — doplnění nových ZTV a aktualizace údajů
<br> - Bod 6 — úprava povolených limitů znečištění odpadních vod pro odběratele,doplnění textu
<br>.Příl.1 — 5 aktualizace příloh
<br> Městský úřad Luhačovice,odbo...

Načteno

edesky.cz/d/4303781

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz