« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Vrácení dokumentace vlivů záměru "Vedení 110 kV Slavičín - Slušovice" na životní prostředí k přepracování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrácení dokumentace vlivů záměru "Vedení 110 kV Slavičín - Slušovice" na životní prostředí k přepracování
ll./lí; stí:
<br> Došlodne: iy“ -H' 2928 &gt;—í WM z
<br>,_' ikl.znak [
<br> II Krajský úřad
<br> Z'ÍNSRÉhD kraje | přílohy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 Odbor stavebnlho XXXX a Zivotniho lng.XXXX XXXXXXXX CSc.prostředí Gočárova'XXXv „ oddělení hodnocení ekologických rizik XXX 41 LAZNE BOHDANEC datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 27.listopadu 2020 Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX KUZL XXXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX ÚPŽP-LS
<br> Vrácení dokumentace vlivů záměru „Vedení 110 kV Slavičín - Slušovice“ na životní prostředí k přepracování
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor stavebního řádu a životního prostředí (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný správní orgán podle ust.š 20 písm.b) a 5 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon oposuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“,) vrací oznamovateli — společnosti E.ON Distribuce a s <.>,F.A Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice,IČO 28085400 (dále též „oznamovatel“) v souladu s 5 8 odst.5 zákona dokumentaci vlivů záměru „Vedení 110 kV Slavičín- Slušovice“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“ ) k přepracování <.>
<br> Dokumentace byla krajskému úřadu předložena dne 18.11.2020.Krajský úřad dopisem provedl kontrolu obdržené dokumentace a jejích příloh <.>
<br> Na základě kontroly náležitostí obdržené dokumentace krajský úřad vsouladu s ust.5 8 odst.2 zákona vrací dokumentaci záměru „Vedení 110 kV Slavičín - Slušovice“ k přepracování.Vpřepracované dokumentaci je dle krajského úřadu nezbytné zejména na základě závěru zjišťovacího řízení vedeného krajským úřadem pod č.j.KUSP 54754/2018,zpracovat hodnocení záměru ve smyslu 5 67 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění a jeho závěry zapracovat do dokumentace <.>
<br> Přepracovanou dokumentaci požaduje krajský úřad předložit v počtu 2 výtisků a na 20 CD <.>
<br> K...

Načteno

edesky.cz/d/4303780


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz