« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 7.12.2020 v 19,00hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 7.12.2020 v 19,00hod
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 7.12.2020 v 19,00hod - Oficiální stránka obce Horoušany 
Předběžný program zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 14 <,>
které se bude konat dne 7. prosince 2020 od 19:00 hodin
v budově Obecního úřadu Horoušany Baumanova 12 Horoušany
 
Rozpočet obce Horoušany na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Horoušany na rok 2021 - 2023
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Horoušany na rok 2021
Výsledek veřejnosprávní kontroly MŠ Horoušany za druhé pololetí roku 2020
Kalkulace vodného a stočného na rok 2021
Stanovení výše poplatku za komunální odpad od roku 2021 – nová obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad (ruší OZV č. 4/2019 o poplatku za komunální odpad)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.7.2019 „Horoušany – rozšíření a intenzifikace ČOV“
Žádost o dotaci na projekt „Výstavby veřejného skateparku“ mezi obcí Horoušany a Horoušánky z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj
Opravy veřejného osvětlení v obci Horoušany a Horoušánky – plán obnovy VO,oprava prvků vánočního osvětlení
Prominutí nájemného v obecním Hostinci A.Basaře nájemci po dobu uzavření dle nařízení vlády
Inventury – složení inventarizačních a likvidačních komisí
Smlouva pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování (umístění Z-BOXů pro výdej a podej zásilek) – Zásilkovna s.r.o <.>
Příspěvek pro občany obce Horoušany (seniory) s TP v obci (na služby nebo nákup léků apod.) ve výši 500 Kč za kalendářní rok
Oprava komunikace U Tří Svatých
Záměr na prodej pozemku parc.č. 590/19 o výměře 66 m2  v k.ú.Horoušany podle GP č. 1013-1/2016 konkrétnímu zájemci P. S <.>,bytem Horoušany
Smlouva o dílo (rekonstrukce zahrady Hostince A.Basaře a další práce) ze dne 13. 5. 2020 s dodavatelem Jiřím Hovorkou,IČO: 45113831 – rozhodnutí o části díla (zámkové dlažbě 18 m2 před Hostincem A.Basaře)
Různé
Vyvěšeno: 27.11.2020 Datum sejmutí: 13.12.2020 Zodpovídá: XXXX XXXXXX
Úřad
XX.XX.XXXX
Bude převá...

Načteno

edesky.cz/d/4302343

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz