« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Návrh rozpočtu na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

60/2020/PŘ/2
Obec Přestavlky
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021
<br>
I.Rozpočtové příjmy
<br>
Paragraf Text Návrh rozpočtu 2021 Schválený
<br> rozpočet 2020
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> k 31.10.2020
<br>
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 1 900 000,00 1 050 000,00 653 459,71
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 20 000,00 20 000,00 6 530,15
<br> 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 100 000,00 100 000,00 68 018,01
<br> 1121 Daň z příjmu práv.osob 700 000,00 750 000,00 480 993,13
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 1 900 000,00 1 338 545,95
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 0,00 5 000,00 0,00
<br> 1340 Poplatek za komunální odpad 142 000,00 142 000,00 138 961,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 4 649,00
<br> 1361 Správní poplatky 0,00 0,00 600,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 17 000,00 15 000,00 17 121,32
<br> 1511 Daň z nemovitostí 350 000,00 350 000,00 299 150,74
<br> Přijaté dotace
<br> 4111 Neinv.př.dotace ze všeob.pokl.stát.rozpočtu 0,00 0,00 392 000,00
<br> 4112 Neinv.př.dotace ze státního rozpočtu 68 100,00
<br>
<br> 65 400,00 57 000,00
<br> 4122 Neinv.př.transf.od krajů 0,00 0,00 313 200,00
<br> 1019 Ost.zem.apot.činnost
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků(prodej
<br> ovoce
<br> 7 000,00 5 000,00 6 260,00
<br>
<br>
<br>
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej
<br> dřeva)
<br> 50 000,00 10 000,00 47 900,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55 000,00 54 000,00 54 327,00
<br> 3312 Hudební činnost
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 23 100,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,00 400,00 0,00
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí 3 000,00 8 000,00 5 890,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 ...
60/2020/PŘ/1
Obec Přestavlky
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021
<br>
I.Rozpočtové příjmy
<br>
Paragraf Text Návrh rozpočtu
<br> 2021
<br>
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 1 900 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 20 000,00
<br> 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 100 000,00
<br> 1121 Daň z příjmu práv.osob 700 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00
<br> 1340 Poplatek za komunální odpad 142 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 5 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 17 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 350 000,00
<br> Přijaté dotace
<br> 4112 Neinv.př.dotace ze státního rozpočtu 68 100,00
<br>
<br> 1019 Ost.zem.apot.činnost 7 000,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 55 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 400,00
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury 3 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 6 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.36 000,00
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3 000,00
<br>
<br>
<br>
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 21 000,00
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 12 000,00
<br> Celkem 5 295 500,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Paragraf Položka Text
1036 Správa v lesním hospodářství 3 000,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00
<br> 2212 Silnice 55 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost 42 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 310 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 19 000,00
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury KD 1 126 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 1 600,00
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 46 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 800 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 8 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 89 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 904 500,00
<br> 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 18 000,00
<br> 3722 S...

Načteno

edesky.cz/d/4302131

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz