« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Záměr o zřízení věcného břemene - služebnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Přestavlky,Přestavlky 109,PSČ 750 02,IČO: 00636495
<br> Záměr o zřízení věcného břemene - služebnosti
<br> Obec Přestavlky
<br> Obec Přestavlky zveřejňuje podle 5 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ( obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> ZÁMĚR OBCE
<br> Zřízení věcného břemene služebnosti v souladu s povinnosti provozovatele distribuční soustavy zřídit věcné břemeno podle 5 25 odst.4 energetického zákona <.>
<br> Název stavby: Přestavlky,p.č.71/2,Vnn,kNN Číslo stavby: IV - 12-8015886/1 Distribuční zařízení: Podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV
<br> Parcelní číslo: 671 a 673 v k.ú.Přestavlky u Přerova
<br> - dotčené parcely budou věcným břemen zatíženy v rozsahu - plocha VB 84,9 m2 a délka zařízení 141,5 m.- věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku ve výši 1.000,-Kč <,>
<br> K tomuto záměru je možné u obecního úřadu Přestavlky vznést připomínky do 11.12.2020 <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.11.2020 Sejmuto z úřední desky dne:
<br> XXX XXXXXXXXXX
<br> OBEC PŘESTAVLKYStamStka obce / Přestavlky XXX
<br> 750 02 Přerov MM,/,y L/
<br> IČ: 00636 495
<br> Tel: 581 222 053 E-mail: ou(á2prestavlkvunrerova.cz 722 937 262

Načteno

edesky.cz/d/4302130

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz