« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu č. 70/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu č. 70/2020
MĚS TOS,<.>.dat.scn ",_ _ LavciN Q ?!
<br> i
<br> iDoslo dn: - |' / | Městský úřad Luhačovice „2M " 292“ %
<br> ““" “50ch odbordopravy __“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.nám.28.října 543,763 26 Luhačovice * ' -- —
<br> Spis.zn.: 3426/2020/261/Ro č.j.: MULU -23278/2020/26/ROJ Luhačovice,dne 18.11.2020 Oprávněná úřední osoba: Ing.Josef Roman/tel.: 577 197 439
<br> Služby města Slavičína,s.r.o <.>,Pod Kaštany 50,763 21 Slavičín
<br> |lllllIllllllllllllllIlllllilllIllllllIlllllllllilllllllllllllllllllll
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu č.70/2020
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"),příslušný podle g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),na základě žádosti,kterou dne 29.10.2020 podala společnost
<br> Služby města Slavičína,s.r.0 <.>,Pod Kaštany 50,763 21 Slavičín,IČ: 25583093
<br> (dále jen „žadatel“,) po písemném vyjádření dotčeného orgánu ze dne 06.11.2020 podč.j.: KRPZ- 105352- 1/ČJ- 2020- 150506,kterým' je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie ČR,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „Dl Zlín"),vsouladu s ustanoveními 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu,vydává opatření obecné povahy,kterým v souladu s ustanovením 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu sta n o v i
<br> přechodnou úpravu provozu v souvislosti s omezením obecného užívání
<br> v místě (úseku): - místní komunikace - Horní náměstí
<br> v obci (k.ú) : Slavičín
<br> zdůvodu: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění stavebních prací vrámci stavby „Oživení Horního náměstí — kiosek ve Slavičíně“( vybudování přípojky vodovodu a kanalizace)
<br> v termínu: od nabytí účinnost...

Načteno

edesky.cz/d/4295561

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz