« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem pozemku parc.č. 475/16 a části pozemku parc.č. 475/10 v k.ú. Holešovice HOM-75414/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem pozemku parc.č. 475/16 a části pozemku parc.č. 475/10 v k.ú. Holešovice HOM-75414/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> pozemek parc.č.475/16 o výměře 223 m2 a část pozemku parc.č.475/10 o výměře 1 419 m2 v
k.ú.Holešovice právnické osobě za účelem provozování čerpací stanice pohonných hmot za
nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok - prodloužení doby nájmu o 5 let a úprava výše nájemného ke
stávající nájemní smlouvě <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-75414/2020
Zveřejněno od: 13.11.2020 do: 28.11.2020
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4287504


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz