« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/38 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020 OVO-75487/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/38 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020 OVO-75487/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 21/38
ze dne 12.11.2020
<br> k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální
dotace a úpravu rozpočtu kap.0582 v roce 2020
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální
neinvestiční dotace v celkové výši 996.200 Kč z běžných výdajů kap.0582,§ 4399
subjektu dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace
uvedenou v příloze č.2 tohoto usnesení
<br> 3.úpravu rozpočtu běžných výdajů hl.m.Prahy dle přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 23.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8634
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.21/38 ze dne 12.11.2020
<br> Příjemce IČ Adresa příjemce Účel dotace
Doba dosažení
<br> účelu
<br> Číslo bankovního
<br> účtu
<br> Doba pro
<br> předložení
<br> finančního
<br> vypořádání
Poskytnutá
<br> částka v Kč
<br> HEWER,z.s.66000653
<br> Černokostelecká
<br> 2020/20,100 00
<br> Praha 10
<br> Automobilová přeprava
<br> HEWER
31.12.2020 35-7972330217/0100 31.01.2021 996 200
<br> Celkem 996 200
<br>
<br> Poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové neinvestiční dotace z kap.0582,§ 4399,ORG 0098206000000 <,>
<br> UZ 120
<br>
<br>
<br> Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva HMP č.21/38 ze dne 12.11.2020
<br>
<br>
<br> PID
<br> Stejnopis
<br>
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace
<br>
<br> DOT/82/03/xxxx/2020
<br> Uzavřená níže uvedeného dne,měsíce a roku podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,ve zně...

Načteno

edesky.cz/d/4287498

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz