« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/81 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci projektu MHMP - sociální bydlení, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, městské části Praha 10 OVO-75495/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.21/81 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci projektu MHMP - sociální bydlení, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, městské části Praha 10 OVO-75495/2020
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 21/81
ze dne 12.11.2020
<br> k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci projektu
"MHMP - sociální bydlení",financovaného z Operačního programu Zaměstnanost <,>
<br> městské části Praha 10
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu běžných výdajů hl.m.Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uvedenou v příloze
č.2 tohoto usnesení
<br> 3.poskytnutí účelové neinvestiční dotace hl.m.Prahy z prostředků Operačního
programu Zaměstnanost v rámci projektu "MHMP - sociální bydlení" v celkové výši
2.471.022,00 Kč dle přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> 4.snížení limitu prostředků na platy OBF MHMP o částku 1.021,7 tis.Kč
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.realizovat bod I.tohoto usnesení
<br> Termín: 23.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-8810
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> OBF MHMP 0011080000000 EU - MHMP - sociální bydlení 6171 5011 104513013 0811 -1 678,00
<br> OBF MHMP 0011080000000 EU - MHMP - sociální bydlení 6171 5011 104113013 0811 -76,50
<br> OBF MHMP 0011080000000 EU - MHMP - sociální bydlení 6171 5011 104100106 0811 -92,30
<br> OBF MHMP 0011080000000 EU - MHMP - sociální bydlení 6171 5031 104513013 0811 -416,10
<br> OBF MHMP 0011080000000 EU - MHMP - sociální bydlení 6171 5031 104113013 0811 -19,00
<br> OBF MHMP 0011080000000 EU - MHMP - sociální bydlení 6171 5031 104100106 0811 -22,90
<br> OBF MHMP 0011080000000 EU - MHMP - sociální bydlení 6171 5032 104513013 0811 -151,00
<br> OBF MHMP 0011080000000 EU - MHMP - sociální bydlení 6171 5032 104113013 0811 -6,90
<br> OBF MHMP 0011080000000 EU - ...

Načteno

edesky.cz/d/4287490

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz