« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - směna Centrum Krakov x HMP - k.ú. Troja HOM-75478/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

směna Centrum Krakov x HMP - k.ú. Troja HOM-75478/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr Směnit
<br> pozemky parc.č.1306/61 o výměře 17 m2,parc.č.1306/62 o výměře 53 m2,parc.č.1306/63 o výměře 533 m2,1306/64 o výměře 32 m2,parc.č.1308/50 o výměře 2 m2 a část pozemku parc.č.1306/9 (dle GP č.2275-72/2015 nově parc.č.1306/69 o výměře 16 m2) v k.ú.Troja ve vlastnictví hl.m.Prahy za pozemky parc.č.1306/66 o výměře 5 m2,parc.č.1307/13 i výměře 59 m2,parc.č.1307/49 o výměře 16 m2,parc.č.1307/50 o výměře 59 m2 a část parc.č.1306/23 (dle GP č.2383-50/2017 nově parc.č.1306/70 o výměře 620 m2) v k.ú.Troja ve vlastnictví právnické osoby,přičemž geometrické plány jsou přílohou tohoto záměru
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemné,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX Telefon: +XXXXXXXXXXXX odbor hospodaření s majetkem Číslo evidenční: HOM-XXXXXXXXXX Zveřejněno od: 14.11.2020 do: 05.12.2020 Podpis: lpg.XXX XXX
<br> Reditel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1 tel.: +420—236 001 111 Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1 fax: +420—236 007 079
<br> VYKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU UDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Nový stov Označení Výměra parcely Druh pozemku Označenl Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Zpět.Porovnání se stavem evidence právních VZtOhů pozemku pozemku určeni Dl'l přecnúzl z pozemku Chio listu Výměra dílu Označení porn.číslem Způsob vyuziti parc.číslem Způsob vyulitl Způsob vyuziti—imar oznnnsnšhn ll.dilu ho mz M "? „:ĚIŽÍĚŠŠU “31.11.2271 ha."12 1.306/9 5 15,1 27% 7306/9 152 11 W; 2 1306/9 885 '; 153 1-1 1305/69 - 16 % 2 1506/9 885 16 153 27 15 27 3 Seznam souřadnic („S—JTSK) Sou...

Načteno

edesky.cz/d/4287483

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz