« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - metodik / metodička služeb sociální prevence v odboru sociálních věcí PER-75475/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

metodik / metodička služeb sociální prevence v odboru sociálních věcí PER-75475/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 13.listopadu 2020 výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst úředníků/úřednic
<br>
<br> metodik / metodička služeb sociální prevence
<br> v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3284)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: metodik / metodička služeb sociální prevence,s místem výkonu práce
<br> Praha,v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování
<br> místní a typové dostupnosti sociálních služeb hlavního města Prahy,zejména:
<br>  spolupráce na tvorbě sítě služeb sociální prevence ve Střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb
<br>  zajišťování informací o poskytování služeb sociální prevence
<br>  zpracovávání metodických a analytických materiálů pro oblast služeb sociální prevence
<br>  komunikace s poskytovateli služeb sociální prevence
<br>  propojování sítě služeb sociální prevence se systémem financování těchto služeb
<br>  vedení pracovních skupin k tvorbě metodiky a standardů v oblasti služeb sociální
prevence
<br>  hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb o dotaci/grant
<br>  příprava materiálů pro jednání orgánů hl.města Prahy <.>
Metodické usměrňování a koordinace aktivit v oblasti problematiky bezdomovectví na území
<br> hl.města Prahy
<br> Metodické usměrňování a zajišťování aktivit ve vazbě na reformu psychiatrické péče <.>
<br>
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zák...

Načteno

edesky.cz/d/4287481

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz