« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - metodik / metodička služeb sociální péče v odboru sociálních věcí PER-75476/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

metodik / metodička služeb sociální péče v odboru sociálních věcí PER-75476/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 13.listopadu 2020 výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst úředníků/úřednic
<br>
<br> metodik / metodička služeb sociální péče
<br> v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3281,3282)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: metodik / metodička služeb sociální péče,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Poskytování odborné a metodické pomoci poskytovatelům sociálních služeb v oblasti jejich
<br> rozvojových aktivit <.>
<br> Metodické řízení příspěvkových organizací hl.města Prahy v oblasti poskytovaní sociálních
<br> služeb <.>
<br> Zpracovávání metodických pokynů týkající se standardů kvality sociálních služeb včetně
<br> kontroly jejich plnění <.>
<br> Spolupráce při přípravě rozpočtu příspěvkových organizací <.>
<br> Metodická činnost v oblasti vykazování výkonů přímé péče v sociálních službách <.>
<br> Podíl na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb <.>
<br> Poskytování poradenské pomoci poskytovatelům sociálních služeb péče a občanům v oblasti
<br> využívání sociálních služeb péče <.>
<br> Zpracovávání stanovisek,vyjádření a návrhů na řešení úkolů,které si vyžádají orgány města <.>
<br> Zpracovávání stanovisek k podnětům ombudsmana ČR v oblasti sociálních služeb <.>
<br> Zajišťování agendy stížností v oblasti sociálních služeb <.>
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla ...

Načteno

edesky.cz/d/4287480

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz