« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rekonstrukce a dostavba objektu Husitská a Řehořova č.p. 33, Husitská 34, Řehořova 39, k.ú. Žižkov, č.parc. 331,383 STR-75485/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rekonstrukce a dostavba objektu Husitská a Řehořova č.p. 33, Husitská 34, Řehořova 39, k.ú. Žižkov, č.parc. 331,383 STR-75485/2020
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/8 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> - - - Mgr.Zuzana Peterová
<br> Č.j.: 236 00 4841
<br> MHMP 1694797/2020 Počet listů/příloh: 4/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 459746/2020/STR 12.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které podali XXXXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Krakovská 1352/20 <,>
<br> Praha 1-Nové Město,a Dolfin Real Estate Invest,a.s <.>,IČ 04966074,se sídlem Vratislavova
<br> 26/16,Praha 2-Vyšehrad,zastoupená Mgr.Miroslavem Osladilem,advokátem se sídlem
<br> Sokolovská 668/136d,Praha 8-Karlín,proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 3,odboru
<br> výstavby č.j.UMCP3 676274/2019,spis.zn.S UMCP3 234469/2019/4 ze dne 19.12.2019 <,>
<br> kterým byla k žádosti JAN.Ž.IM.GROUP a.s <.>,IČ 27598578,se sídlem Husitská 33/34,Praha 3-
<br> Žižkov,zastoupené OMEGA project s.r.o <.>,IČ 28377664,se sídlem Milady Horákové 66/103 <,>
<br> Praha 6-Hradčany,povolena změna stavby před jejím dokončením,pro stavbu nazvanou
<br> "Rekonstrukce a dostavba objektu Husitská a Řehořova č.p.33,Husitská 34,Řehořova
<br> 39,Praha 3 - Žižkov" na pozemcích parc.č.331,383 v katastrálním území Žižkov,rozhodl dle
<br> § 90 odst.1 písm.b) správního řádu takto:
<br>
<br> Rozhodnutí č.j.UMCP3 676274/2019,spis.zn.S UMCP3 234469/2019/4 ze dne 19.12.2019
<br> se ruší a věc se vrací k novému projednání <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 27 odst.1 správního řádu,na něž se vztahuje rozhodnutí správního
<br> orgánu:
<br> J...

Načteno

edesky.cz/d/4287475

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz